ВОЛОДИМИР БУРЛАКА: ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ Є ВАЖЛИВИМ ВИДОМ ДЕРЖАНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОЛЯГАЄ В РОЗРОБЛЕННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ВИЯВЛЕННЯ Й УСУНЕННЯ

На цьому здійснив свій наголос голова Тростянецької районної державної адміністрації Володимир БУРЛАКА під час виконання Районної програми попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей на 2017-2020 роки у 2020 році

«З метою подолання основних причин дитячої бездоглядності необхідно ще на ранній стадії виявляти сім’ї, які неспроможні виконувати виховні функції, вживати заходів для запобігання соціальному сирітству, створювати належні умови для всебічного розвитку та виховання дітей, поширювати форми сімейного виховання, влаштування дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, забезпечити підготовку та перепідготовку батьків – вихователів та прийомних батьків, збільшувати обсяги фінансування заходів щодо подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, а вирішення таких проблем покладати не лише на відповідні служби, але й вирішувати суспільством в цілому», - зауважив голова райдержадміністрації.

На обліку Тростянецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді станом на 01.11.2020 року перебуває 11 осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Це молодь віком від 18 до 35 років.

На обліку Тростянецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 81 сім’я, в яких виховується 215 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та 1 молода недієздатна особа.

Тростянецьким РЦСССДМ проводиться систематична робота з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Всього на обліку, станом на 20.10.2020 року перебуває 44 таких особи віком від 18 до 23 років (включно).

Протягом 2020 року постановки на квартирний облік потребувало 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, поставлено на квартирний облік 5 дітей, в процесі постановки на облік перебувать 4 дітей.

Так, право користування житлом мають 67 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на праві власності – 7.

На обліку служби у справах дітей перебуває 95 дітей-сиріт та дітей позбавленхи батьківського піклування. Протягом 2020 статусу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування набули 13 дітей. До сімейних форм виховання влаштовано 5 дітей (з них: під опіку – 4, усиновлено – 1). 1 дитина усиновлена прийомними батьками з прийомної сім’ї.

На обліку управління соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області, відповідно Єдиної бази даних про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, перебуває 57 малолітніх та неповнолітніх дітей, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, що підтверджується відповідними довідками про взяття на облік як ВПО.

Всі діти з родин ВПО забезпечені житлом – 13 дітей проживає з батьками у власних будинках, 21 дитина - у квартирах по найму, 5 дітей – в родині опікуна, 18 дітям з батьками безоплатне житло надали родичі, друзі, Буймерська та Семеренківська сільська ради.

По завершенню, голова райдержадміністрації зауважив, що лише спільними діями органів влади, відповідних служб та суспільства вдасться розв’язувати проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попереджувати правопорушення, усувати причини та обставини, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії.