Інформація про виконання районного бюджету за січень-жовтень 2015 року

За січень-жовтень місяці 2015 року  до  місцевих бюджетів Тростянецького району  надійшло 157501,1 тис.грн., з них власних та закріплених доходів 49368,2 тис.грн.  та офіційних трансфертів – 108132,9 тис.грн.

Базової дотації з державного бюджету надано в сумі 153,2 тис.грн.

Освітньої та медичної субвенції надійшло з державного бюджету в сумі 45620,3 тис.грн.

         Субвенцій з державного бюджету на виплату пільг та субсидій надано в сумі 42590,9 тис.грн.

         Субвенції з державного бюджету на проведення виборів надійшло 2128,7 тис.грн.

Іншої субвенції надійшло в сумі 15303,0 тис.грн.

У порівнянні з  відповідним періодом минулого року власних доходів надійшло  на  10779,6 тис.грн. більше.

По основному податку, що в структурі власних доходів займає 54,7%, податку на доходи фізичних осіб виконання склало 100,1%, або фактично надійшло 2684,4 тис.грн., що на 5010,0 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Плати за землю, що займає 25,0% в структурі надходжень, надійшло 12330,7 тис.грн., або на 2854,0 тис.грн. більше ніж за 10 місяців 2014 року. Приріст надходжень складає 30,1%.

До 16 сільських рад зараховано власних та закріплених доходів в сумі 14543,7 тис.грн., що становить 118,4% плану звітного періоду. Виконання затверджених показників забезпечили всі сільські ради, окрім Буймерської с/р  - 89,7%, сума недовиконання 65,8 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по сільським радам зросли на 5268,4 тис.грн.. Зросли надходження по всім сільським радам.

До міського бюджету зараховано власних доходів 7495,0 тис.грн. при плані (без урахування внесених змін міською радою) 8089,2 тис.грн., виконання становить 92,7%, та на 2989,1 тис.грн. менше ніж за відповідний період минулого року.

До районного бюджету надійшло власних доходів 27329,5 тис.грн., що становить 100,2% планових призначень та на 8500,2 тис.грн. більше ніж у минулому році.  З районного бюджету надано субвенцій на утримання об’єктів соціально-культурної сфери в загальній сумі 12215,8 тис.грн., з них сільським радам – 5787,9 тис.грн. та міській раді – 6428,0 тис.грн. Також з районного бюджету надано інші додаткові дотації Буймерській,  Мащанській та Печинській сільрадам в загальній сумі 109,3 тис.грн.