Інформація про виконання районного бюджету за січень-вересень 2015 року

За січень-вересень місяці 2015 року  до  місцевих бюджетів Тростянецького району  надійшло 136215,8 тис.грн., з них власних та закріплених доходів 43515,0 тис.грн.  та офіційних трансфертів – 92700,8 тис.грн.

Базової дотації з державного бюджету надано в сумі 137,8 тис.грн.

Освітньої та медичної субвенції надійшло з державного бюджету в сумі 40371,1 тис.грн.

         Субвенцій з державного бюджету на виплату пільг та субсидій надано в сумі 38746,8 тис.грн.

         Субвенції з державного бюджету на проведення виборів надійшло 210,4 тис.грн.

Іншої субвенції надійшло в сумі 13163,8 тис.грн.

У порівнянні з  відповідним періодом минулого року власних доходів надійшло  на  8627,5 тис.грн. більше.

По основному податку, що в структурі власних доходів займає 55,0%, податку на доходи фізичних осіб виконання склало 100,1%, або фактично надійшло 23943,1 тис.грн., що на 4468,3 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Плати за землю, що займає 25,6% в структурі надходжень, надійшло 11148,6 тис.грн., або на 2650,6 тис.грн. більше ніж за 9 місяців 2014 року. Приріст надходжень складає 31,2%.

До 16 сільських рад зараховано власних та закріплених доходів в сумі 11942,5 тис.грн., що становить 127,6% плану звітного періоду. Виконання затверджених показників забезпечили всі сільські ради, окрім Буймерської с/р  - 86,5%, сума недовиконання 76,1 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по сільським радам зросли на 3683,6 тис.грн.. Зросли надходження по всім сільським радам, окрім Печинської с/р (-17,7 тис.грн.).

До міського бюджету зараховано власних доходів 6708,2 тис.грн. при плані (без урахування внесених змін міською радою) 7643,7 тис.грн., виконання становить 87,8%, та на 2127,9 тис.грн. менше ніж за відповідний період минулого року.

До районного бюджету надійшло власних доходів 24274,8 тис.грн., що становить 100,2% планових призначень та на 7621,1 тис.грн. більше ніж у минулому році.  З районного бюджету надано субвенцій на утримання об’єктів соціально-культурної сфери в загальній сумі 10853,1 тис.грн., з них сільським радам – 4879,6 тис.грн. та міській раді – 5973,5 тис.грн. Також з районного бюджету надано інші додаткові дотації Буймерськай,  Мащанській та Печинській сільрадам в загальній сумі 70,8 тис.грн.