Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію розпорядником якої є Тростянецька районна державна адміністрація

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію в

Тростянецькій районній державній адміністрації Сумської області

1. Цей Порядок визначає правила складання та подання запитів на публічну інформацію в Тростянецькій районній державній адміністрації Сумської області.

2. Запитувач має право звернутися до Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі її управлінської діяльності чи знаходиться у володінні районної державної адміністрації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково вказується:

1) ім'я (найменування) запитувача;

2) поштова адреса або адреса електронної пошти,  номер телефону, якщо такий є;

3) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4) підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

3. Запити щодо надання публічної інформації приймаються у Тростянецькій районній державній адміністрації за адресою: вул. Благовіщенська, 3,  м. Тростянець, Сумської обл. (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00).

4. Запити можуть подаватися на вибір запитувача:

усно (безпосередньо в каб. № 2)

телефоном за №  5-10-80

факсом за №  5-14-90

електронною поштою за адресою: E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

письмово за адресою: вул. Благовіщенська, 3. Тростянець, Сумської області, 42600.

5. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо), особа не в змозі подати письмовий запит особисто, його провідний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації та наповнення веб-сайту апарату Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області та надає копію запиту особі, яка його подала.

 7. З метою максимального спрощення процедури подання запиту запитувач може використовувати форму інформаційного запиту (додається), яку можна отримати в приміщенні Тростянецької районної державної адміністрації (каб. №2) або на офіційному сайті Тростянецької районної  державної адміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації».

При необхідності провідний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації та наповнення веб-сайту апарату Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області надає запитувачам консультації в частині оформлення запиту.

8. До визначення на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України граничних норм розміру плати за копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок, надання Тростянецькою районною державною адміністрацією публічної інформації у відповідь на інформаційний запит здійснюється безкоштовно.

9. Відповідь запитувачу надається на пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на поштову або електронну адресу, факсом або телефоном).

Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Тростянецька районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли Тростянецька районна державна адміністрація Сумської області, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, Тростянецька районна державна адміністрація має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з вказівкою на причини незадоволення запиту у визначений законом термін та строк, у який запит буде задоволено.

10. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді Тростянецькою районною державною адміністрацією інформаційних запитів, мають право на підставі статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись до голови Тростянецької районної державної адміністрації або до суду та оскаржити:

1)       відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2)       відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3)       ненадання відповіді на запит на інформацію;

4)       надання недостовірної або неповної інформації;

5)       несвоєчасне надання інформації;

6)       невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

11. Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.