Інформаційні картки.Технологічні картки

 1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
 2. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки
 3. Надання паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
 4. Надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
 5. Державна реєстрація юридичної особи
 6. Державна реєсрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
 7. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
 8. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
 9. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів
 10. Державна реєстрація припинення юридичної особи
 11. Державна реєстрація створення (змін до відомостей, припинення) відокремленого підрозділу юридичної особи
 12. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням
 13. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті
 14. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
 15. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно
 16. Видача інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно
 17. Державна реєстрація створення громадського об’єднання
 18. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в ЄДР
 19. Державна реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в ЄДР
 20. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
 21. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
 22. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
 23. Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
 24. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
 25. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації
 26. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
 27. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
 28. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
 29. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання
 30. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання
 31. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку
 32. Реєстрація місця проживання особи
 33. Зняття з реєстрації місця проживання особи
 34. Реєстрація місця перебування особи
 35. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи
 36. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 37. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
 38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку пошрюються права субаренди,сервітуту, з видачею витягу
 39. Внесення змін до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу
 40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
 41. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
 42. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
 43. Виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК , допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
 44. Надання відомостей з ДЗК у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
 45. Надання відомостей з ДЗК у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
 46. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки
 47. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
 48. Видача витяга з технічної документації про нормативно грошову оцінкуьземельної ділянки
 49. Видача довідки про наявність та розмір земельної ділянки (паю), наявність у ДЗК відомостей про одерження у власність земельної ділянки умежах нормбезоплатної приватизації
 50. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із земелеустрою
 51. Видача довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
 52. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта госпадарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 53. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) в натурі та надання у власність
 54. Видача дублікату сертифікату на право власності на земельну частку (пай) в замін втраченого

Постанова КМУ форма ЗАЯВИ на видачу дозволу

ІНФОРМАЦІЙНА карткА з видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

ІНФОРМАЦІЙНА карткА звидачі експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА З видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах)  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах)  з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА з видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану  з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження