УВАГА! Набір до Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України у 2017 році

Набір студентів для здобуття освітнього ступеня «Магістр» проводиться на основі освітніх ступенів (освітньо-кваліфікованих рівнів) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за спорідненою чи іншою спеціальністю на: економіку (спеціалізації: «Управління персоналом»; «Соціальна економіка та політика»); психологією (спеціалізації: «Психологія праці та управління»; «Професійна орієнтація населення» - з кваліфікацією психолог, профконсультант);менеджмент (спеціалізації: «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування», «Менеджмент підприємницької діяльності»; публічне управління та адміністрування (спеціалізації: «Адміністративний менеджмент в соціальній сфері»; «Публічне адміністрування у соціальній сфері», «Публічне адміністрування та публічна служба»).

 

Термін навчання 1,5 – 2 роки (денна форма навчання), 2 -2,2 роки (заочна форма навчання).

Термін прийому документів з 03 липня по 03 серпня 2017 року (заочна форма навчання); з 10 липня по 10 серпня 2017 року (денна форма навчання).

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за іншою (не спорідненою) спеціальністю, складають в інституті вступні випробування з іноземної мови, фахту та додаткове вступне випробування: політична економія (спеціальність «економіка»), основи психології (спеціальність «психологія»), економічна теорія (спеціальність «менеджмент»).

Вступні випробування відбудуться з 07 по 18 серпня 2017 року (заочна форма навчання); з 11 по 24 серпня 2017 року (денна форма навчання).

Набір студентів на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» проводиться на I курс (спеціальності: «економіка», «психологія», «менеджмент») за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, що видані у 2016 та 2017 роках і на старші курси без проходження зовнішнього незалежного оцінювання за результатами вступних випробувань: на II курс (спеціальність психологія»), на III курс (напрями підготовки: «менеджмент», «управління персоналом та економіка праці»).

На II курс приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю,

На III курс приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

Термін навчання: 4 роки (зарахування на I курс, денна, заочна форми навчання), 3 роки (зарахування на II курс, заочна форма навчання), 2 роки (зарахування на III курс, заочна форма навчання).

Термін прийому документів: з 12 липня по 26 липня 2017 року (на I курс, денна форма навчання), з 12 липня по 11 серпня 2017 року (на I курс, заочна форма навчання), з 12 по 25 липня 2017 року та з 02 жовтня по 13 жовтня 2017 року (на II, III курси).

Вступні випробування: з 26 липня – 31 липня 2017 року та 16 жовтня по 20 жовтня 2017 року (на II, III курси).

Набір аспірантів для здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» проводиться на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня «магістра» за спорідненою чи іншою спеціальністю на: економіку (спеціалізації: «Економіка та управління національним господарством»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»); психологію (спеціалізація «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи»); менеджмент: публічне управління та адміністрування.

Термін навчання: 4 роки (денна, заочна форми навчання). Строки навчання в аспірантурі можуть бути меншими при виконанні особою відповідної освітньо-наукової програми та захисту дисертації до закінчення терміну навчання. Вчена рада ІПК ДСЗУ має право продовжити термін навчання в аспірантурі понад нормативний строк для завершення підготовки дисертації.

Термін прийому документів: з 15 вересня по 06 жовтня 2017 року.

Вступники зараховуються до аспірантури на підставі конкурсного відбору за результатами вступних випробувань: презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень; вступних іспитів із спеціальності та з англійської мови.

Вступні випробування: з 16 по 25 жовтня 2017 року.

Вступники особисто подають заяву про вступ до Інституту, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

До заяви додаються:

-      документи державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється прийом, і додаток до нього:

-      копія паспорта;

-      шість кольорових фотокарток розміром 3*4 см;

-      копія ідентифікаційного номера;

-      копію трудової книжки, завірену за місцем роботи (для працівників центрів зайнятості та ЦПТО);

-      особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, вякій працює вступник (для працівників центрів зайнятості та ЦПТО);

-      військовий квиток або посвідчення про приписку – для віськовозобов`язаних;

-      направлення центру зайнятості, ЦПТО ДСЗУ встановленого зразка (для осіб які навчатимуться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).

Вступники до аспірантури додатково подають список опублікованих наукових статей і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (спеціалізацією), ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи, авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності (спеціалізації).

Наукові праці або реферат подаються не пізніше 1 днів з останньої дати прийому документів.

Детальна інформація про навчання розміщена на сайті Інституту www.ipk.edu.ua.

Адреса ІПК ДСЗУ: 03038, м. Київ, вул. Новокзальна, 17.

Телефони для довідок:

528-41-52 (приймальна комісія) – кімната 207-а;

239-07-98 (деканат) – кімната 207;

239-07-99 (аспірантура) – кімната 310-б.

Матеріали для вступу