ЦЕНТРАЛЬНІЙ ВИБОРЧІЙ КОМІСІЇ - 22 РОКИ

13 листопада 2019 року виповнюється 22 роки з дня створення Центральної виборчої комісії.

Як незалежний орган, Центральну виборчу комісію утворено у листопаді 1997 року Постановою Верховної Ради України – напередодні старту виборчої кампанії з виборів народних депутатів України 1998 року. До створення Центральної виборчої комісії відповідний орган працював як структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України і мав назву "Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України". Періодично за дорученням Президії, а потім – Верховної Ради України – ця Комісія одночасно виконувала обов’язки Центральної виборчої комісії по виборах Президента України.

13 листопада 1997 року відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії як постійно діючого незалежного колегіального державного органу. 
У 1998 році Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про Центральну виборчу комісію", яким визначався її правовий статус, основні принципи діяльності та повноваження. З 2004 року цей закон діє в новій редакції. 
Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законодавством України.
Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Вона також здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів. 
У різні роки Центральну виборчу комісію очолювали Михайло Рябець, Сергій Ківалов, Ярослав Давидович, Володимир Шаповал, Михайло Охендовський, Тетяна Сліпачук.
4 жовтня 2019 року Верховна Рада України обрала 17 нових членів Центральної виборчої комісії. На своєму першому засіданні, яке відбулося 4 жовтня 2019 року, новий склад ЦВК обрав її Головою Олега Діденка. 
Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії, який виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених законодавством України.
Важливі завдання покладено на Службу розпорядника Державного реєстру виборців, створення якої ЦВК розпочала у травні 2007 року. Згодом, на виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців", фахівцями цієї Служби і Секретаріату Комісії розроблено автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему "Державний реєстр виборців", яку було впроваджено у 2009 році. 
На сьогодні система Державного реєстру виборців є найсучаснішим державним банком даних, що ґрунтується на використанні передових інформаційних та телекомунікаційних технологій. Відтак, Державний реєстр виборців, питаннями ведення якого опікуються працівники Служби розпорядника ДРВ, дозволяє ефективно вести персоніфікований облік виборців та оперативно формувати найактуальніші списки виборців з точністю до 99,99 % для всіх видів виборів. На погляд міжнародних експертів, Державний реєстр виборців є однією з найточніших і найбільш захищених систем обліку виборців у світі.
За період своєї діяльності Центральною виборчою комісією організовано підготовку та проведення низки загальнодержавних виборчих кампаній з виборів Президента України та народних депутатів України. Зокрема, це 7 виборчих кампанії з виборів народних депутатів України та 5 – з виборів Президента України.
Також Комісією було організовано підготовку та проведення всеукраїнського референдуму 2000 року.
Окрім того, Центральна виборча комісія постійно опікувалася виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також впродовж 2015 – 2019 років – першими виборами в новоутворених об'єднаних територіальних громадах.
Зокрема, 11 жовтня 2019 року новий склад ЦВК призначив чергові перші місцеві вибори у 86 ОТГ, які відбудуться 22 грудня 2019 року, а 18 жовтня 2019 такі вибори призначено у 6 ОТГ, які відбудуться 29 грудня 2019 року.
Слід також зазначити, що з перших днів своєї діяльності новообрані члени Центральної виборчої комісії розпочали підготовку цілої низки пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного виборчого законодавства, які після відповідного ухвалення в Комісії будуть подані до Верховної Ради України. 
Окрім того, новообраний склад ЦВК здійснив черговий важливий і ефективний крок щодо посилення відкритості та прозорості діяльності Центральної виборчої комісії – започаткував відеотрансляцію своїх засідань на офіційному вебсайті Комісії. На думку експертів, такий крок сприятиме покращенню інформування виборців, підвищенню довіри до виборів та підвищенню прозорості адміністрування виборів в Україні. Цей процес став можливим завдяки плідній співпраці Комісії з Координатором проектів ОБСЄ в Україні. 
Закономірно, що за роки своєї діяльності Центральна виборча комісія, її Секретаріат та Державний реєстр виборців зазнавали і кількісних, і якісних змін. Нині у Комісії, її Секретаріаті та Службі розпорядника Державного реєстру виборців працюють державні службовці з вищою юридичною, технічною та економічною освітами. Серед них 11 заслужених юристів України, 2 заслужених економіста України, заслужений журналіст України. Окрім того, є 5 докторів юридичних наук, 5 кандидатів юридичних наук, кандидат наук з державного управління та кандидат політичних наук.
Певною мірою оцінкою їх роботи може слугувати той факт, що члени Комісії, працівники її Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців відзначені 49 державними нагородами (орденами й медалями), 58 Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, 10 Почесними грамотами Верховної Ради України та 36 Грамотами Верховної Ради України.
За роки діяльності плідно розвивалась й міжнародна співпраця ЦВК. Так, Комісією укладено угоди про двостороннє співробітництво з національними виборчими органами 12 країн. Зокрема – Головною виборчою комісією Литовської Республіки, Національною виборчою комісією Республіки Польща, Державною виборчою комісією Боснії і Герцеговини, Центральними виборчими комісіями Азербайджанської, Латвійської, Киргизької Республік, Республік Казахстан та Молдова, Грузії, Національним виборчим бюро Угорщини, Постійним виборчим органом Румунії та Вищою виборчою Радою Турецької Республіки. 
З 1994 року Центральна виборча комісія є членом-засновником Асоціації організаторів виборів країн Європи (АОВЄ) та бере активну участь у її діяльності, зокрема її представники відвідують щорічні конференції та засідання Виконавчої Ради, де відбувається плідний обмін досвідом та передовими практиками з іншими членами Асоціації. 
У 2017 році Комісія приєдналася до стажувальних програм Всесвітньої асоціації виборчих органів зі штаб-квартирою в Південній Кореї, а з 2019 року стала її повноправним членом відповідно до рішення Генеральної Асамблеї цієї організації. 
Традиційною та ефективною стала і співпраця ЦВК з Радою Європи, ОБСЄ та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). 
Зокрема, у рамках такого співробітництва, з метою підвищення професійного рівня співробітників виборчих комісій та інших суб'єктів виборчого процесу в 2016 році Центральною виборчою комісією та Міжнародною фундацією виборчих систем був створений спільний Центр управління навчанням учасників виборчих процесів (Тренінговий центр), де на регулярній основі проводяться відповідні тренінги. 
Також в рамках міжнародної співпраці з указаними організаціями здійснюється комплекс заходів, спрямованих на просвіту виборців (виготовлення тематичних матеріалів, відеороликів, посібників тощо). 
Крім того, за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та Офісу Ради Європи в Україні відбувається участь представників Комісії в різноманітних міжнародних заходах (конференціях, круглих столах, навчально-ознайомчих програмах тощо).