До відома громадських організацій, професійних асоціацій, банківських та фінансових установ, комерційних компаній !

З метою посилення довіри до фінансового сектору та залучення більшої частини населення України до участі в фінансовій системі Національний банк України спрямовує зусилля на вдосконалення фінансової грамотності та посилення захисту споживачів фінансових продуктів і послуг у країні.

До відома керівників підприємств харчової промисловості!

Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» повідомляє, що на сучасному  етапі функціонування вітчизняних переробних підприємств, в умовах інтеграції  України до Європейського Союзу, безпека та якість продукції є найважливішим складовим підвищення їх конкурентоспроможності. Підприємства харчової промисловості країн – членів ЄС почали впроваджувати систему управління безпечністю харчових продуктів, що базується на принципах концепції «Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю» (НАССР) у 1996 році, а з 1998 року система стала обов’язковою для підприємств, які виробляють харчову продукцію.

Шановні представники великого, малого і середнього бізнесу, комунальних, державних установ і організацій Тростянецького району!

На виконання Указу Президента України від 3 липня 2000 року № 849 «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва» в Україні з 2001 року реалізується Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 року № 1358 (далі-Програма).