ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ

З метою забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 329 „Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми”. Постановою запроваджено допомогу на дітей фізичним особам- підприємцям, які належать до першої та другої групи платників єдиного податку, і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця

Така допомога надаватиметься на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп (для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).
Призначення та виплата вищезазначеної допомоги буде проводитися з травня 2020 року під час дії карантину та на один місяць після дати його відміни.
Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі.
У паперовій формі заявник подає такі документи:
копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:
фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);
фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску па загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
фотокопію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Додаток
До органу соціального захисту населення
_ _____________________________________________
(найменування органу соціального захисту населення)
від ___________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
категорія заявника:_____________________, проживаю
(батько/мати, опікун)
за адресою: _____________________________________,
номер телефону:__________________;
адреса електронної пошти:________________,
тип документа:__________________________________
(паспорт громадянина України, _______________________________________________
документ, що підтверджує право на постійне проживання
______________________________________________________________
в Україні (для іноземця та особи без громадянства)
серія (за наявності) _______, номер ________________, виданий “___”________20__ р., ____________________
_______________________________________________,
(ким видано документ)
строк дії паспорта “___”_______20___р.,
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________________
або відмітка про відмову від прийняття номера:______,
(так/ні)
дата народження “_____”_________ ____ р.,
стать __________________________________________,
(чоловік, жінка)
громадянство ___________________________________,
(громадянин України, іноземний громадянин,
особа без громадянства)
ЗАЯВА
про призначення допомоги на дітей фізичним особам ― підприємцям,
які обрали спрощену систему оподаткування і належать до
першої та другої групи платників єдиного податку
Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)
Інформація про дітей:
1. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане “_____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.
(ким видано документ)
номер актового запису ________________, дата актового запису “___”________20___ р.
2. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане “____”__________ 20___ р., ________________________________________________________________.
(ким видано документ)
3. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане “____”___________ 20___ р., ________________________________________________________________.
(ким видано документ)
номер актового запису _________________, дата актового запису “___”__________ 20___ р.

Дата встановлення опіки “_____”___________20___ р.

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі _________________________________,
МФО ______________________, код гідно з ЄДРПОУ__________________, назва ______________________________________.

До заяви прикріплені скан-копії також документів:
свідоцтв про народження ______ (так/ні);
довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) ______ (так/ні);
документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ______ (так/ні);
рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні).

__________
(підпис) “___”____________ 20___ р.