Інформація про стан інвестиційної діяльності в Тростянецькому районі

З метою соціально-економічного розвитку в Тростянецькому районі проводиться спрямована робота на покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій, здійснюється моніторинг умов інвестиційної діяльності.

Аналізуючи основні показники розвитку січень-грудень 2014 року (статистичні дані станом на 01.03.2015 відсутні) підприємствами та організаціями Тростянецького району всіх форм власності освоєно 302,9 млн. гривень капітальних інвестицій, що складає 11,2% до загального обсягу Сумської області.

У галузі сільського господарства на 2014 рік було заплановано залучення інвестицій на розвиток місцевих товариств та зміцнення їх матеріально-технічної бази. Станом на 01.01.2015 залучено 9335 тис. гривень інвестицій в основний капітал, з них 1495 тис. гривень - в тваринництво, 4530 тис. гривень - в рослинництво, 3310 тис. гривень - в переробну галузь.

За рахунок цих коштів протягом 2014 року було проведено ряд заходів, зокрема завершені всі роботи по ТДВ «Маяк» з реконструкції свинарника-маточника (залучено 200 тис. гривень власних коштів), з реконструкції тваринницького приміщення для утримання телят (200 тис. гривень) та з реконструкції свинарника з відгодівлі свиней (1000 тис. гривень). По Шевченківській філії ПрАТ «Райз-Максимко» закуплені матеріали для проведення реконструкції корівника (95 тис. гривень).

Станом на 01.03.2015 у галузь сільського господарства вже залучено 320 тис. гривень інвестицій в основний капітал, з них 175 тис. гривень - в тваринництво, 145 тис. гривень - в рослинництво (статистичні дані станом на 01.03.2015 відсутні). 

Стосовно прямих іноземних інвестицій можна зазначити, щона території Тростянецького району функціонує одне підприємство з іноземними інвестиціями – шоколадна фабрика ПрАТ «Монделіс Україна». По даному підприємству протягом 2014-2015 років впроваджується три проекти по залученню інвестицій: «Збільшення потужності», «Запуск нових продуктів», «Техніка безпеки, пожежна безпека, екологічна безпека та покращення якості продукції». В результаті впровадження даних проектів планувалось освоєння інвестицій в сумі 227 млн. 871 тис. гривень для збільшення потужностей виробництва, налагодження нових видів продукції, заміни застарілого обладнання та встановлення нового, підвищення рівня техніки безпеки на підприємстві та охорони навколишнього середовища. Станом на 01.02.2015 фактично освоєно 260 млн. 929 тис. гривень, або 114,5% від запланованих коштів.

У ході залучення до соціально-економічного розвитку району міжнародної та технічної допомоги у 2012-2014 роках Тростянецький район приймав участь у ІІ фазі Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ».

Станом на 01.01.2015 у Жигайлівській, Кам’янській, Буймерській сільських радах проекти по реконструкції вуличного освітлення та здійсненню енергозберігаючих заходів у навчально-виховних закладах реалізовано. В Печинській сільській раді завершення проекту щодо проведення ремонтних та енергозберігаючих робіт у ФАПі та придбання медичного обладнання планується завершити в найкоротші терміни.

Протягом 2012-2014 рокі у ході реалізації в районі Програми Проекту ЄС/ПРОО «Місцевий розвиток, оріентований на громаду-ІІ» було освоєно коштів усього – 345849,0 гривень, у тому числі:

- кошти ПРООН/ЄС – 70346,00 гривень;

- кошти місцевих бюджетів – 219319,00 гривень;

- кошти громади – 16184,00 гривень;

- кошти приватного сектору – 40000,00 гривень.

Поряд з цим, до участі у ІІІ фазі проекту Швейцарсько-українського проекту DESPRO в Тростянецькому районі в 2014 році була відібрана громада с. Станова Станівської сільської ради. Протягом ІІ півріччя минулого року в с. Станова було проведено переважну частину робіт по реалізації проекту «Забезпечення жителів с. Станова якісною питною водою шляхом реконструкції та будівництва водогонів». Станом на 01.01.2015 було проведено реконструкцію 2 скважин та здійснено будівництво водогонів протяжністю 6 км.

У ході реалізації проекту освоєно кошти в сумі 600,0 тис. гривень (в тому числі: кошти сільського бюджету – 150,0 тис. гривень, кошти районного бюджету – 100,0 тис. гривень, кошти DESPRO – 150,0 тис. гривень, кошти громади – 200 тис. гривень).

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 01.04.2013 №117-ОД «Про організацію роботи зі сприяння створення мережі індустріальних парків» рішеннями Тростянецької міської ради від 18.07.2014 №247 «Про Концепцію промислового парку «Тростянець» та від 18.07.2014 №248 «Про створення промислового парку «Тростянець» було затверджено Концепцію промислового парку «Тростянець» та створено промисловий парк «Тростянець» на земельних ділянках  загальною площею - 39,9556 гектар у м. Тростянець по вулиці Набережна, терміном на 30 років.

14 жовтня 2014 року Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України зареєструвало за №12 промисловий парк «Тростянець» в Національному реєстрі індустріальних (промислових) парків України.

На даний час Тростянецькою міською радою проводиться підготовча робота по ормуванню пакету документів з конкурсного відбору керуючої компанії промислового парку «Тростянець».

         З метою модернізації матеріально-технічної бази заклади, установи, організації та сільські ради Тростянецького району постійно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Так, у 2013 році район отримав двох переможців конкурсів, реалізація проектів яких планувалась протягом 2014 року:

–  проект Станівської сільської ради «Забезпечення жителів с. Станова якісною питною водою шляхом реконструкції та будівництва водогонів по вул. Лебединська, Радянська, Миру, Щорса, Шевченка», загальною вартістю 554 тис. гривень, із яких: кошти громади – 80 тис. гривень, кошти сільської ради – 74 тис. гривень, кошти районного бюджету – 100 тис. гривень, кошти Фонду – 300 тис. гривень.

– проект відділу освіти, молоді і спорту Тростянецької районної державної адміністрації «Створення належних санітарно-гігієнічних та естетичних умов їдальні Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної ради, як запорука збереження здоров’я учнів та формування культури харчування» (загальний бюджет проекту – 467,6 тис. гривень, із них: внесок фонду Конкурсу – 150 тис. гривень, бюджет районної ради – 147,7 тис. гривень, організація - партнер ПАТ «Крафт Фудз Україна» - 100 тис. гривень, відділ освіти Тростянецької райдержадміністрації – 60 тис. гривень, батьківські внески – 9, 9 тис. гривень.

Але протягом 2014 року жоден з них не був реалізований у зв’язку з відсутністю коштів у державному та місцевих бюджетах.

Також в Тростянецькому районі продовжується реалізація Програми «Бібліоміст».

З метою підтримки процесів врядування органами місцевого самоврядування, надання необхідної консультативно-інформаційної та технічної допомоги організаціям громад району, розробки і впровадження суспільних проектів для стабільного довготривалого соціально-економічного та громадського розвитку створено Тростянецький районний ресурсний центр розвитку громад, діяльність якого постійно висвітлюється на відповідній сторінці у Фейсбуці.

Водночас з метою забезпечення привабливого інвестиційного клімату Тростянецькою районною державною адміністрацією проводиться робота по створенню відповідного позитивного іміджу району, зокрема, створено перелік вільних виробничих потужностей промислового, сільськогосподарського, торгівельного та комунального призначення по Тростянецькому району. Наразі на території Тростянецького району є в наявності достатня  кількість об’єктів та галузей для можливого інвестування: станом на 01.01.2015 року перелік налічує 165 об’єктів. Інформація про наявність вільних виробничих потужностей промислового, сільськогосподарського, торгівельного та комунального призначення, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам господарювання, щокварталу оновлюється та оприлюднюється на офіційному веб-порталі Тростянецької районної державної адміністрації.

Одними із основних внутрішніх чинників, що впливають на рівень залучення інвестицій в економіку та соціальну сферу району є:

- підвищення ролі місцевих територіальних громад у адміністративній та господарській сферах;

- використання можливостей міжнародної співпраці та отримання міжнародної технічної допомоги.

Основною проблемою, що стримує залучення інвестицій, залишається недостатній рівень розбудови інфраструктури району.

У Програмі економічного та соціального розвитку Тростянецького району на 2015 рік зазначена головна ціль на поточний рік - це зростання інвестиційної привабливості району та інвестиційної активності суб’єктів господарювання, розташованих на його території.

Для досягнення цієї мети пропонується:

  1. Доручити відділу економічного розвитку і торгівлі Тростянецької районної державної адміністрації:

1)Продовжити роботу по оновленню та оприлюдненню переліку вільних виробничих потужностей промислового, сільськогосподарського, торгівельного та комунального призначення по Тростянецькому району.

2)Забезпечувати формування портфелю інвестиційних пропозицій.

3) Здійснювати .моніторинг діючих конкурсів та програм,участь у яких передбачає фінансову або технічну допомогу та поширювати інформацію про них серед причетних осіб.

  1. Провести засідання ради з питань залучення інвестицій в економіку Тростянецького району за принципом «єдиного вікна».
    1. Рекомендувати очільникам місцевих громад, керівникам установ і закладів, головаи громадських організацій Тростянецького району активізувати роботу щодо участі у міжнародних, всеукраїнських конкурсах проектів та програм.