В.Підлісний: «Гендерна політика не передбачає дискримінації»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачає здійснення комплексу заходів щодо подолання дискримінації за ознакою статі, упровадження спеціальних заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок та чоловіків реалізувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Дискримінація є однією з головних проблем досягнення гендерної рівності в економічній, політичній та інших сферах.

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законодавством у сфері освіти і зайнятості надаються можливості всім особам на основі рівності без будь-якої дискримінації розвивати і застосовувати свої здібності до праці у власних інтересах і відповідно до своїх прагнень, виходячи з потреб суспільства.

«Статтею 11 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що в оголошеннях (рекламі) про вакансії забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя», - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За його словами, головним завданням стандартів дискримінаційної реклами за ознакою статі є формування культури ринкових маркетингових відносин з урахуванням гендерних підходів у рекламі.

Останнім часом, за твердженням В.Підлісного, постійно здійснюється аналіз вакансій служби зайнятості з метою виявлення в їх змісті ознак дискримінаційного характеру, з роботодавцями проводяться «круглі столи» та інші інформаційно-консультаційні заходи щодо врахування вимог законодавства про права і гарантії для жінок та чоловіків.

«Аби ні для кого не було несподіванкою, змушений попередити, що обласна служба зайнятості оперативно інформуватиме територіальні органи Держпраці про випадки недотримання роботодавцями вимог законодавства у сфері зайнятості щодо недопущення дискримінації, вже налагоджена співпраця із структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, відповідальних за реалізацію державної гендерної політики, та місцевими експертно-технічними центрами Держпраці», - говорить В.Підлісний.

Обласний центр зайнятості

050-407-15-22

В. Шевчун.