Довідка про стан виконання антикорупційного законодавства та протидії проявам корупції серед державних службовців Тростянецької районної державної адміністрації

Виконуючи вимоги Президента України щодо зміцнення правопорядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у взаємодії з правоохоронними органами здійснюється комплекс скоординованих заходів, спрямованих на посилення захисту  громадян від злочинних посягань, усунення причин та умов, що спричиняють злочинність та корупцію.

Виконання вимог закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед державних службовців, органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування постійно знаходиться на контролі у Тростянецькій районній державній адміністрації.

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 01.08.2011 №622 було видане розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 15.08.2011 №609 «Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики на території Тростянецького району». Відповідно до вказаного розпорядження структурними підрозділами Тростянецької районної державної адміністрації розроблено ряд заходів з метою чіткого виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечення відкритості та прозорості роботи структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення контролю за відкритістю та прозорістю їх роботи, для реалізації державної антикорупційної політики на території Тростянецького району.

        З метою запобігання та протидії корупції виданий Указ Президента України від 25.01.2012 №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», відповідно до якого видане відповідне розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 08.02.2012  №86 на виконання якого особи, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проходять спеціальні перевірки. За 2014 рік проведено 11 спеціальних перевірок, виявлений 1 факт подання підроблених документів про що повідомлено правоохоронні органи.

Також головою Тростянецької районної державної адміністрації затверджений перелік посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

У 2014 році відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», статті 13 Закону України «Про державну службу» та статті 13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік подали всі державні службовці апарату та структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації та особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за місцем роботи (служби).

З метою участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції розпорядженням голови Тростянецької районної державної адміністрації від 14.10.2011 №745 створена «гаряча» телефонна лінія при Тростянецькій районній державній адміністрації «Стоп корупції» на яку громадяни Тростянецького району мають можливість повідомляти   про   виявлені   факти  вчинення  корупційних правопорушень посадовцями виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади, вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом, на веб-порталі Тростянецької районної державної адміністрації розміщується інформація про всі заходи проведені Тростянецькою районною державною адміністрацією, новини в законодавстві в тому числі з питань запобігання і протидії корупції, довідкові матеріали розміщуються інформаційних стендах в засобах масової інформації.

В Тростянецькій районній державній адміністрації щорічно на колегіях розглядається стан виконання антикорупційного законодавства та протидії проявам корупції серед державних службовців за результатами яких видаються розпорядження голови районної державної адміністрації із відповідними заходами.

В 2014 році осіб, які звільнені в зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення по Тростянецькій районній державній адміністрації не має.

           Головним спеціалістом-юрисконсультом юридичного відділу апарату Тростянецької районної державної адміністрації надаються інформаційні матеріали до Сумської обласної державної адміністрації у терміни визначені розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації.

Крім цього Тростянецькою районною державною адміністрацією на основі загально державних та обласних програм та планів по боротьбі з корупцією було видано:

- розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 25.09.2013 №438-ОД «Про додаткові заходи щодо виконання на території Тростянецького району антикорупційного законодавства»;

- розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 25.09.2013 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення»;

- план основних заходів Тростянецької районної державної адміністрації щодо запобігання і виявлення корупції та з питань організації виконання антикорупційного законодавства на території Тростянецького району на 2014 рік затверджений головою Тростянецької районної державної адміністрації 19 грудня 2013 року

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та забезпечення вимог антикорупційного законодавства в Тростянецькій районній державній адміністрації, посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої влади розпорядженням голови Тростянецької районної державної адміністрації від 11.03.2014 №107-ОД «Про визначення уповноважених осіб з питань запобігання і протидії корупції» визначено уповноважених осіб за забезпечення роботи щодо запобігання і протидії корупції в структурних підрозділах Тростянецької районної державної адміністрації:

-  дотриманням чинного законодавства України з питань запобігання проявам корупції в апараті Тростянецької райдержадміністрації - керівника апарату Тростянецької районної державної адміністрації.

- за організацію роботи з питань запобігання корупційним та злочинним проявам в апараті Тростянецької районної державної адміністрації - головного спеціаліста–юрисконсульта юридичного відділу апарату Тростянецької районної державної адміністрації.

- за координацію роботи з питань запобігання корупційним та злочинним проявам серед державних службовців Тростянецької районної державної адміністрації - першого заступника голови Тростянецької районної державної адміністрації.

Відповідно до розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 25.09.2013 року №438-ОД «Про додаткові заходи щодо виконання на території Тростянецького району антикорупційного законодавства» видані накази керівників структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, якими призначені відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції, затверджені внутрішні плани щодо запобігання і протидії корупції, заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики.

Тростянецька районна державна адміністрація в межах своєї компетенції постійно проводить роботу щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, передбачених Законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншими нормативними актами з цих питань, ознайомлення всіх державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування із вимогами антикорупційного законодавства та мірою відповідальності за його порушення.