Про стан роботи по антикорупційному законодавству

Відповідно до наказу начальника управління від 05.08.2013 № 25– ОД «Про заходи щодо реалізації обласної Програми запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки в установах соціального захисту» затверджені заходи щодо запобігання і протидії корупції в управлінні соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації, список посад державних службовців управління, у діяльності яких  існує високий ризик корупційних проявів, визначено відповідальну особу за координацію роботи з питань запобігання і протидії корупції в управлінні(Басова Л.І.), відповідальних осіб за організацію виконання заходів з питань виявлення корупційних проявів, запобігання та усунення наслідків корупції в управлінні.

30 грудня 2013 року затверджено план основних заходів щодо запобігання і виявлення корупції та з питань організації виконання антикорупційного законодавства на 2014 рік.

В лютому проведено об'єктивну щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань на 2013 рік.

Забезпечується постійний доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті управління, у тому числі з метою проведення громадської антикорупційної експертизи.

Проводиться антикорупційна експертиза проектів наказів начальника управління.

Забезпечено функціонування телефону «Довіри» за № 5-13-59 за яким громадяни можуть надати інформацію про корупційні правопорушення, вчинені державними службовцями управління, дана інформація розміщена на стенді управління.

Серед відвідувачів проводиться інформаційно – роз’яснювальна кампанія щодо запровадження роботи «гарячої» телефонної лінії.

Забезпечено наявність в планах  робот управління та головного спеціаліста – юрисконсульта питань щодо запобігання та протидії корупції.

Всі працівники управління кожен рік подають декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередній  рік

Протягом першого кварталу 2014 року серед працівників управління проявів корупції не виявлено.