Довідка про стан виконання антикорупційного законодавства та протидії проявам корупції серед державних службовців

Виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” серед державних службовців, органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування постійно знаходяться на контролі у Тростянецькій районній державній адміністрації.

 

         З метою впровадження на території Тростянецького району механізмів зменшення рівня корупції, передбачених Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011, та Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240. рішенням Тростянецької районної ради 33 сесії шостого скликання від 23.08.2013 року затверджено районну програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки рішення 33 сесії 6 скликання від 23.08.2013р.

Дана програма передбачає ряд заходів направлені на спільну та цілеспрямовану роботу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і громадськості з виконання державної антикорупційної політики, яка спрямована на протидію корупційним проявам шляхом ефективного застосування антикорупційного законодавства.   

           З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади розпорядженням голови Тростянецької районної державної адміністрації від 10.09.2012 №453 призначено відповідальним за:

- за координацію роботи з питань запобігання корупційним та злочинним проявам серед державних службовців райдержадміністрації - першого заступника голови райдержадміністрації;

-  дотриманням чинного законодавства України з питань запобігання проявам корупції в апараті Тростянецької райдержадміністрації - керівника апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- за організацію роботи з питань запобігання корупційним та злочинним проявам в апараті Тростянецької районної державної адміністрації - головного спеціаліста–юрисконсульта юридичного відділу апарату Тростянецької районної державної адміністрації.

На виконання розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 25.09.2013 року №438-ОД «Про додаткові заходи щодо виконання на території Тростянецького району антикорупційного законодавства» структурними підрозділами Тростянецької районної державної адміністрації затверджені внутрішні плани щодо запобігання і протидії корупції, заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики. Визначені відповідальні особи за координацію, розроблення та організацію виконання заходів з питання виявлення корупційних проявів, запобігання та усунення наслідків корупції.

         Тростянецькою районною державною адміністрацією проводиться робота, спрямована на попередження корупційних проявів з боку державних службовців, здійснюються заходи, які розпочинаються з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців.  Конкурс проводиться поетапно: публікація оголошення про проведення конкурсу; прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; проведення письмового іспиту; проведення співбесіди; відбір кандидатів. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу в день проведення співбесіди.
Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров'я, затвердженою МОЗ. Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки. Протягом 10 місяців 2013 року проведено 8 перевірок.

         Такий порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців унеможливлює вчинення корупційних правопорушень в органах державної влади.

         З метою забезпечення прозорості діяльності органів влади на веб-сайті Тростянецької районної державної адміністрації та Тростянецької районної ради розміщується інформація про всі заходи проведені Тростянецькою районною державною адміністрацією, новини в законодавстві та ін.

Юридичним відділом апарату Тростянецької районної державної адміністрації проводиться юридична експертиза всіх проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються головою Тростянецької районної державної адміністрації з метою виявлення чинників, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

За 10 місяців 2013 року проектів розпоряджень голови Тростянецької районної державної адміністрації перевірено:

-         з адміністративно-господарських питань – 9;

-         з основної діяльності – 505;

-         кадрові – 127, відпустки - 90;

-         доручення голови Тростянецької районної державної адміністрації – 6.

Поряд з цим Тростянецькою районною державною адміністрацією здійснюється контроль за додержанням законодавства органами місцевого самоврядування при виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади, шляхом перевірки рішень виконавчих комітетів. За 10 місяців 2013 року перевірено 188 рішень. Дані перевірки дають змогу своєчасно попереджувати, виявляти та припиняти дії, які містять ознаки порушення законодавства, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення припинено – своєчасне вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота стосовно антикорупційного законодавства серед посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Тростянецького району за корупційні діяння.

         Так,  28 травня 2013 року Тростянецькою районною державною адміністрацією було здійснено організаційне забезпечення проведення короткотермінового семінару на тему: «Запобігання та протидія проявам корупції в органах влади», який був проведений викладачами Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціалістами управління державної служби України в Сумській області та Сумської обласної державної адміністрації. Під час семінару слухачі отримали цільові базові портфоліо зі спеціально розробленими навчально-методичними матеріалами відповідної тематики та збірником практичних завдань. Поряд з цим понад 120 слухачів отримали  сертифікати з підвищення кваліфікації з даної теми.

         Також 05.11.2013 відбувся відео-семінар, який провела Сумська обласна державна адміністраціяза темою: «Правові аспекти профілактики та запобігання проявам корупції на державній службі». Даний семінар проведений для відповідальних осіб у структурних підрозділах Тростянецької районної держаної адміністрації за координацію, розроблення та організацію виконання заходів з питання виявлення корупційних проявів, запобігання та усунення наслідків корупції та  для працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. За результатами проведеного заходу близько 20 осіб підвищили свою кваліфікацію з відповідної антикорупційної теми.

         Зазначимо, що подолання корупції має велике суспільне значення і є на сьогодні одним із найважливіших завдань держави. Українське антикорупційне законодавство зробило значний крок уперед, розглядаючи запобігання і протидію корупції як один із основних напрямів боротьби зі злочинністю в цілому й запроваджуючи кримінальну відповідальність за злочини пов’язані з корупцією.

       Тростянецькою районною державною адміністрацією проводиться аналіз стану організації роботи із запобігання проявам корупції в Тростянецькому районі. Так, в Тростянецькому районі діє координаційна рада з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території району, яка здійснює свої засідання відповідно до положення про раду затверджена розпорядженням голови Тростянецької районної державної адміністрації від 16.02.2011 №113.

       В Тростянецькій районній державній адміністрації головою Тростянецької районної державної адміністрації затверджений перелік посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

       Також 01.07.2013 року на апаратній нараді при  голові Тростянецької районної державної адміністрації розглядалось питання про стан дотримання антикорупційного законодавства серед державних службовців.

Планом роботи Тростянецької районної державної адміністрації передбачений розгляд на засіданні колегії Тростянецької районної державної адміністрації стан виконання вимог антикорупційного законодавства на території Тростянецького району.

З метою ведення обліку працівників Тростянецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень подаються запити в Тростянецький районний суд щодо надання переліку копії рішень суду стосовно осіб, які були притягнені до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Всі антикорупційні заходи, що здійснюються на території Тростянецького району дають результативні показники.

Свідченням цього є те, що до адміністративної відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, відповідно до вимог антикорупційного законодавства державні службовці органів виконавчої влади протягом 2013 року не притягувались.

В результаті перевірки був виявлений 1 факт вчинення правопорушення передбачене КУпАП в органі місцевого самоврядування.  

З метою участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції в Тростянецькій районній державній адміністрації та її структурних підрозділах створені «гарячі» телефонні  лінії «Стоп корупції» на які громадяни району мають можливість повідомляти   про   виявлені   факти  вчинення  корупційних правопорушень посадовцями виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.