Інформація про впровадження державної регуляторної політики в Тростянецькому районі станом на 01.10.2016

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.04.2015 №219-ОД «Про впровадження державної регуляторної політики в області» видано розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 08.05.2015 №187-ОД «Про впровадження державної регуляторної політики в Тростянецькому районі», згідно якого повноваження по реалізації державної регуляторної політики покладені на управління агропромислового, економічного розвитку та житлово-комунального господарства Тростянецької районної державної адміністрації.

Станом на 01.10.2016 року по Тростянецькому району діє 19 регуляторних органів, в тому числі: 1- районна державна адміністрація, 1- міська рада, 1 – районна рада та 16 – сільських рад.

Протягом 9 місяців 2016 року діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування була зосереджена на виконанні законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності, а також вдосконаленні правового регулювання господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання у таких напрямах:

перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

підготовка проектів регуляторних актів разом із аналізом їх регуляторного впливу;

виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів;

моніторинг діючих регуляторних актів в Тростянецькому районі;

оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації державної регуляторної політики.

Щорічно органами виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також вносяться зміни до них.

У планах на 2016 рік міською радою передбачено прийняти 6 регуляторних актів (1 районною радою та 6 сільськими радами).

Протягом звітного періоду 2016 року міською радою та районною радою розроблено та подано до Державної регуляторної служби України по 1 проекту регуляторного акту для отримання пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

У звітному періоді 2016 року управлінням агропромислового, економічного розвитку та житлово-комунального господарства Тростянецької районної державної адміністрації проведено моніторинг регуляторних актів та підготовки звітів із відстеження результативності регуляторних актів відповідно до планів-графіків на 2016 рік. Так, у поточному році, регуляторними органами заплановано підготувати 32 звіти про відстеження, з них: 14 – базових, 15 – повторних та 3 періодичних (11 – міської ради, 2- районної ради та 19 – сільських рад).

За 9 місяців 2016 року сформовано реєстр із 43 діючих регуляторних актів по Тростянецькому району, в тому числі: 1 - Тростянецької районної державної адміністрації, 1 - районної ради, 5 - міської ради, 36 - сільських рад.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної регуляторної політики на веб - порталі Сумської обласної державної адміністрації (http://sm.gov.ua) функціонує сторінка «Регуляторна діяльність Тростянецької районної державної адміністрації», де оприлюднюються: плани підготовки проектів регуляторних актів по Тростянецькій районній державній адміністрації, реєстр діючих регуляторних актів по Тростянецькому району, проекти регуляторних актів з відповідними аналізами їх регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, нормативно-правова база щодо державної регуляторної політики та актуальна інформація.

Також діють власні сторінки: «Регуляторна діяльність» на сайті Тростянецької міської ради, Тростянецької районної ради та Боромлянської, Білківської, Мартинівської сільських рад.

Слід зазначити, що по іншим сільським радам зазначені сторінки розроблені, але не діють у зв’язку з відсутністю Інтернету. Тому повідомлення та документи про регуляторну діяльність сільські ради розміщують на власній Дошці оголошень (Інформаційний стенд), яку вони узаконили.

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» необхідність дотримання вимог та принципів державної регуляторної політики при підготовці проектів регуляторних актів стала обов’язковою і для органів місцевого самоврядування. Відповідно потребує активізації роботи по забезпеченню дотримання вимог державної регуляторної політики і органами місцевого самоврядування. Тобто, кожен регуляторний орган повинен обов’язково направляти до Державної регуляторної служби України на погодження розроблені проекти регуляторних актів разом із аналізом регуляторного впливу, звіти про відстеження та експертні висновки.

Із боку управління агропромислового, економічного розвитку та житлово-комунального господарства Тростянецької районної державної адміністрації здійснюється постійний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування у сфері регуляторної діяльності, про що відповідна інформація надається щокварталу до Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Сумської обласної державної адміністрації.