ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ!

На вимогу ч.4 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повідомляємо про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки під час розробки «Детального плану території земельної ділянки для розміщення багатофункціонального спортивно-оздоровчого комплексу за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької об’єднаної територіальної громади Сумської області».

Заяву розміщено на офіційному сайті Тростянецької районної державної адміністрації (trs.sm.gov.ua) та Тростянецької міської ради (trostyanets-miskrada.gov.ua).

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містить інформацію про:

1) замовника;

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

3) те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

4) ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки -  15 днів з дня виходу оголошення. Із заявою та матеріалами детального плану можна ознайомитись у секторі містобудування та архітектури Тростянецької районної державної адміністрації (адреса: м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 3,) або у відділі містобудування та архітектури апарату Тростянецької міської ради (адреса: м. Тростянець, вул. Миру, 6).

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СЕО ПІД ЧАС РОЗРОБКИ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ