Звіт про роботу архівного відділу Тростянецької районної державної адміністрації за ІІІ квартал 2013 року

У ІІІ кварталі 2013 року архівний відділ продовжив свою роботу по виконанню плану роботи. 

          Одним з шляхів формування Національного архівного фонду є упорядкування закінчених у діловодстві документів.    Було повністю упорядковано документи 5 організацій різних форм власності,  установ – джерел комплектування Національного архівного фонду. На впорядковані документи  складено описи на 326 справ.

          Архівний відділ працює над удосконаленням та переробленням описів фондів, тих, якість яких не відповідає чинним вимогам. Було  удосконалено,  перероблено  описи з редагуванням заголовків та проведена експертиза цінності 397 справ науково-технічної документації Краснотростянецької лісової науково-дослідної станції.  

          Головним завданнням архівного відділу Тростянецької районної державної адміністрації є відбір і приймання документів. На державне зберігання в указаний період надійшли документи від Люджанської сільської ради за 1996-2007 роки. До складу фонду було прийнято 115 справ.

     На виконання програми   контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ і таких, що підлягають включенню до нього,   було перевірено частину документів  2 фондів - 174 справи управлінської документації.

     Організовано прийом громадян, які особисто звертаються до  архівного відділу Тростянецької районної державної .  На особистому прийомі було прийнято 52 особи. Усі питання  вирішено.    

           Одним із завдань архіву є організація, в установленому порядку,  видавання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним особам і громадянам. Протягом ІІІ кварталу 2013 року  надійшло 43 запити соціально-правової тематики. Усі звернення розглянуто у встановлені строки.

       У процесі діяльності підприємств, установ та організацій утворюється велика кількість документального матеріалу.   З метою контролю за дотриманням умов зберігання та використання документів, працівниками архівного відділу проведена тематична перевірка 4 архівів . У ході перевірки надана методично-консультативна  допомога з питань: про порядок  зберігання документів в архівному підрозділі  та передавання документів на постійне зберігання.

     Протягом кварталу відбулося три засідання ЕК архівного відділу Тростянецької районної державної адміністрації. На засіданнях  було   затверджено 15 описів на 293 справи постійного зберігання та 296 справ з особового складу, 1 удосконалений опис на 397 справ науково-технічної документації, погоджено номенклатури справ підвідомчих організацій, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.