ДОВІДКА про стан виконавської дисципліни за 8 місяців 2013 року та підсумки проведення «Дня контролю» в структурних підрозділах райдержадміністрації

            Станом на 01.09.2013 до Тростянецької районної  державної адміністрації  на виконання надійшло:

-          Постанов Кабінету Міністрів України – 1

-          Розпоряджень Кабінету Міністрів України – 1

-          Указів Президента України – 0

-          Постанов ЦВК – 3

-          Розпоряджень голови облдержадміністрації – 129

-          Рішень обласної ради -35

-          Рішень районної ради -51

-          Запитів депутатів різних рівнів -8

      - Вхідних листів – 2068 ( з контрольним терміном виконання 650)                                                                                                                                             Із 129 розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, що  надійшли до райдержадміністрації, виконання 87 розпоряджень (67%) взято на контроль . На виконання  розпоряджень голови Сумської обласної  державної адміністрації  прийнято 53 розпорядження (61 %) голови Тростянецької районної державної  адміністрації.

            Протягом звітного періоду контроль  здійснювався за виконанням  176 розпорядчих документів голови Сумської обласної державної адміністрації (152 розпорядження та 24 доручення), 5 протокольних доручень та 2 рішення колегії Сумської облдержадміністрації, 175 розпоряджень та 5 доручень голови Тростянецької райдержадміністрації.

            Відповідно до окремих доручень голови Сумської обласної державної адміністрації з контролю знято 62 розпорядження голови облдержадміністрації та відповідно до окремих доручень голови Тростянецької районної державної адміністрації виконано та знято з контролю 67 розпоряджень голови райдержадміністрації. 

З січня по серпень 2013 року надано 422 інформації по виконанню завдань, визначених розпорядчими документами голови Сумської обласної державної адміністрації.

                За видами кореспонденції більша частина контрольних документів були надіслані Сумською обласною державною адміністрацією. Слід зазначити, що в кожному контрольному документі збільшився спектр завдань та встановлено кілька термінів періодичного інформування про хід виконання. Тому постійно увага керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зверталась на невідкладне вжиття заходів щодо унеможливлення поверхневого підходу до вирішення проблемних питань, визначених  у контрольних документах.

            В Тростянецькій райдержадміністрації дотримується порядок попереднього розгляду документів, забезпечується своєчасність їх надання на розгляд голові районної державної адміністрації, а після резолюції до безпосереднього виконавця.

            З метою забезпечення своєчасності виконання документів застосовується метод попереднього нагадування виконавцям про наближення встановлених термінів виконання.

            Дієвою формою контролю є щоквартальний розгляд стану виконавської дисципліни на колегіях Тростянецької райдержадміністрації. Так питання стану виконавської дисципліни  розглядались на засіданнях колегії райдержадміністрації 29.04.2013, 02.08.2013 року. За підсумками колегії були видані відповідні доручення голови райдержадміністрації.

 

          На сьогоднішній день робота щодо виконання контрольних  документів майже в усіх структурних підрозділах райдержадміністрації організована належним чином.

            Але протягом 8 місяців 2013 року траплялись  випадки порушення виконавської дисципліни. З січня по вересень 2013 року зафіксовано 4 порушення терміну виконання  розпорядчих документів голови Сумської обласної державної адміністрації, а саме:

            відділом освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації -1(від 17.11.2010 №18 «Про розвиток масової фізичної культури в області»);

            управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації -1 ( від 21.01.2013 №20-ОД  («Про розроблення умов із залучення інвесторів у переробну галузь області»)

            фінансовим управлінням райдержадміністрації -1 (від 01.06.2012 №212-ОД «Про заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів в Сумській області»);

            відділом культури райдержадміністрації -1 (від 10.10.2011 №18 «Про роботу музейних закладів області»

            Станом на 30.08.2013 року відсутня інформація про виконання розпорядження голови Сумської облдержадміністрації від 03.04.2013 №121-ОД «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2012 року» (термін виконання щопівроку, виконавець відділ Державної міграційної служби в Тростянецькому районі). З цього приводу направлена доповідна записка першому заступнику голови райдержадміністрації Роженку П.П. та дане розпорядження буде розглянуто на засіданні  районної робочої групи з  моніторингу стану виконання контрольних документів в районі.

            З метою посилення виконавської дисципліни  та відповідно до розпорядження голови Тростянецької райдержадміністрації від 29.03.2013 року №115-ОД «Про затвердження плану перевірок стану виконавської дисципліни в Тростянецькому районі у 2013 році» протягом звітного періоду сектором контролю апарату райдержадміністрації проведено 8 перевірок щодо виконання завдань, визначених  актами  і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України , розпорядчими документами голів Сумської обласної та Тростянецької районної державних адміністрацій.       

            Перевірявся стан виконання розпорядчих документів,  ведення діловодства ,  планування  заходів із  забезпечення виконання  завдань, визначених розпорядчими документами, підготовка та прийняття власних нормативних документів.

            Так, протягом 8 місяців 2013 року проведено «Дні контролю» у відділі освіти, молоді та спорту, в управлінні праці та соціального захисту населення, відділі культури, управлінні агропромислового розвитку, управлінні економічного розвитку та торгівлі Тростянецької  райдержадміністрації.. У ході проведеної роботи була надана методична допомога з питань організації виконання та здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів.  Довідки про виконання були надані голові райдержадміністрації та всім перевіреним структурним підрозділам райдержадміністрації.

 

            Під час перевірок було виявлено наступні недоліки:

            1. На виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня інформації про хід та результати виконання надаються за підписом керівника структурного підрозділу  без відома керівництва району, що суперечить вимогам нормативної бази щодо підготовки та проходження документів (у відділі освіти, молоді та спорту, відділі культури райдержадміністрації);

            2. Відбувається дублювання інформацій щодо виконання  двох розпорядчих документів голови облдержадміністрації ( в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації);

            3. Недостатня наповнюваність контрольних справ щодо виконання розпорядчих документів інформаційними матеріалами виконавців (у відділі освіти, молоді та спорту, відділі культури райдержадміністрації);

            4. Не підготовлено проект розпорядження голови Тростянецької райдержадміністрації на виконання голови Сумської облдержадміністрації від 30.04.2013 року №172-ОД «Про проведення обласних змагань для сільських жителів та працівників агропромислового комплексу» ( в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації);

5. Окремі випадки  порушення термінів виконання  розпорядчих документів (у відділі освіти, молоді та спорту, відділі культури, управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації)

            Пропозиції щодо зміцнення  виконавської дисципліни та усунення виявлених недоліків:

            Керівникам структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації:

- належним чином забезпечити реалізацію  вимог розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 15.06.2012 № 298-РД «Про  заходи щодо систематизації контролю та посилення виконавської дисципліни в Тростянецькому районі»;

- забезпечити змістовне планування заходів із  забезпечення  виконання завдань, визначених розпорядчими документами;

- забезпечити системний розгляд  питання стану виконавської дисципліни на апаратних нарадах;

- вжити заходів щодо покращення системи технічного контролю за виконанням  документів з контрольними термінами виконання;

- забезпечити належне ведення  та наповнення контрольних справ на розпорядчі документи з довготривалими термінами виконання.

 

Завідувач сектору контролю апарату

Тростянецької райдержадміністрації                                Л.І.Смелік