Про роботу архівного відділу в ІУ кварталі 2013 року

У ІУ кварталі 2013 року  архівним відділом Тростянецької районної державної адміністрації проводяться  заходи щодо виконання  плану розвитку архівної справи на 2013 рік.

 

Проведено відбір, упорядкування та описування документації різних термінів зберігання. Всього упорядковано документи трьох установ, складено описи на   102 од. зб.

Виконуючи планові завдання, була проведена робота по удосконаленню справ, які зберігаються в архівному відділі. Удосконалено справи та перероблено описи на 16 одиниць зберігання.  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р.№ 1004 «Про проведення експертизи цінності документів»,  відділом вживалися заходи щодо  експертизи цінності документів . Була проведена експертиза цінності  16 справ відділу культури.

За цей період було проведено 2 засідання експертної комісії, де було розглянуто, схвалено та погоджено 1 номенклатуру справ, 1 удосконалений опис на 16 од.зб., 1 акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, 4 описи на 118 справ управлінської документації, 5 описів на 36 справ з особового складу та 3 описи на 7 справ постійного зберігання.

Проводилося поповнення документів Національного архівного фонду.                  На державне зберігання надійшли документи від архівного відділу райдержадміністрації за 1986-2011 роки. До складу новоствореного фонду прийнято 98 справ.

 

На виконання програми здійснення  контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки, проведена робота по перевірянню наявності та стану зберігання 127 справ трьох організацій.

Своєчасно виконувалися тематичні запити від підприємств, установ і організацій різних форм власності, запити громадян соціально-правового характеру. Всього в зазначений термін відділом видано 33 архівні довідки, витяги, копії.

30.10.2013 року на базі архівного відділу, відбувся обласний короткостроковий семінар-навчання для начальників, спеціалістів архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад Сумської області. У ході навчання начальники та спеціалісти районних і міських відділів  області ознайомилися з роботою щодо оформлення документів, які утворюються в архівному відділі, з організацією роботи щодо комплектування, обліку, використання архівних документів та надання консультаційно - методичної допомоги  підприємствам, організаціям та установам району з питань архівної справи, з умовами зберігання архівних справ, з організацією прийому громадян та виконання запитів.

У поточному кварталі ведеться інша робота  щодо виконання власних завдань,  розпоряджень голови районної державної адміністрації, його заступників з питань діяльності архівного відділу.