Фінансове управління повідомляє

Доходна частина загального фонду за 11 місяців 2013 року виконана в сумі 122 548,3 тис.грн., з них: власні та закріплені доходи 38 224,8 тис.грн. та офіційні трансферти – 84 323,5 тис.грн.

 

         Дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло 34 679,3 тис.грн., що становить 97,9%, недоотримано 754,3 тис.грн.

         Вилучення з міського бюджету зараховано в сумі 746,5 тис.грн. при плані 1 496,2 тис.грн., або 49,9% плану.

         Субвенцій з державного бюджету надано в сумі 35139,6 тис.грн., або 91,2% плану.

Рівень виконання затверджених призначень по власним і закріпленим доходам на звітний період складає 94,8 відсотків. Не виконали затверджені показники Буймерська сільська рада (91,3%), Мащанська сільська рада (95,3%), міська рада (82,9%) та районний бюджет (96,2%).

         Доведені контрольні показники на січень-листопад місяці ( 40 370,2 тис.грн.) виконані на 94,7 відсотків, сума невиконання 2145,4 тис.грн. По доходам, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (доходи 1-го кошику) виконання склало на 90,4 %, сума недовиконання 3 006 3 тис.грн. та по доходам, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (доходи 2-го кошику) на 109,6%, сума перевиконання 860,9 тис.грн.

         У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів зменшилися на 197,8 тис.грн.

До 16 сільських рад мобілізовано власних та закріплених доходів 8 864,3 тис.грн. при плані 8 141,6 тис.грн., або виконання на 108,9%. До відповідного періоду минулого року надходження зросли на 689,6 тис.грн. Приріст доходної частини досягнуто по 13 сільським радам. Зменшилися надходження до січня-листопада 2012 року по Мартинівській с/р на 28,8 тис.грн., Мащанській с/р на 12,0 тис.грн. та Станівській с/р на 56,1 тис.грн.

До міського бюджету зараховано 10 090,4 тис.грн. при плані на звітний період 12 172,0 тис.грн., виконання забезпечено на 82,9%, а у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних та закріплених  доходів зменшилися на 347,2 тис.грн.

Районний бюджет виконаний в сумі 19 270,1 тис.грн., або на 96,2% планових призначень,  у порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження зменшилися на 540,2 тис.грн.