НА ТРОСТЯНЕЧЧИНІ ЗАЛУЧАЮТЬ ДІТЕЙ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Кожного дня з ранкової зарядки на подвір’ї Тростянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 розпочинається навчально-виховний процес.

Популяризація здорового способу життя є одним із пріоритетів нових соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України».  Завдання школи – зберегти та зміцнити здоров’я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров’я та сформувати у дітей бажання до занять фізичною культурою та спортом.

Реалізуючи на практиці завдання Нового державного стандарту загальної середньої освіти, в якому розкрито значення такого поняття як здоров’язбережувальна компетентність (здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей), увага до питання здоров’я школярів суттєво зростає.

Здоров’язбережувальні технології не є чимось невідомим, таємним, чудодійним. Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізація стресів, організація гарячого харчування, зв’язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями – це повсякденна діяльність Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4.

Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров’я потребує обов’язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичною діяльністю учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров’язбережувальними вміннями і навичками.

Діяльність учителів школи щоурочно орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов’язаних із усіма її складовими (фізична, соціальна, психічна, духовна, емоційна).

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною метою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.