ЩОМІСЯЧНА КОМПЕНСАЦІЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 р. N 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” щомісячна компенсаційна виплата (далі – компенсація) призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги  та особою яка їх потребує, заяв разом з документами.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

— заява про згоду надавати соціальні послуги;

— висновок ЛКК про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

— копія трудової книжки;

— довідка органу державної податкової адміністрації про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю;

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг:

— заява про необхідність надання соціальних послуг;

— копія довідки МСЕК про групу інвалідності (надається інвалідом);

— висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

— заява про необхідність надання соціальних послуг;

— копія свідоцтва про народження дитини;

— висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.