ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Укладанню колективного договору передує процедура проведення переговорів. Порядок ведення переговорів з питань розроблення, укладання або внесення змін до колективного договору визначається сторонами й оформлюється відповідним протоколом.

Для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору, утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами. Робоча комісія готує проект колективного договору із урахуванням пропозицій, які надійшли від працівників, трудових колективів, і приймає рішення, що оформлюється відповідним протоколом.

При укладанні колективних договорів у Сторін можуть виникати розбіжності, для урегулювання яких під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирні процедури. Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди із незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносять остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про терміни поновлення переговорів. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію, а у випадку недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації по суті суперечки.

Колективний договір набуває чинності з дня його переукладення та підписання представниками сторін або з дня, визначеного в колективному договорі.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225, після підписання колективного договору він має бути зареєстрований в органі місцевого самоврядування по місцю реєстрації підприємства, установи, організації у порядку, передбаченого законодавством.