Про порушення терміну атестації

Якщо термін атестації за умовами праці порушено, то працівникам не зараховується період роботи не підтверджений за результатами атестації.

За пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. №442 (далі- Порядок №442), атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, але не рідше як один раз на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації  покладається на керівника підприємства.

Під час призначення пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, що дає  право  на пенсію за віком на пільгових  умовах, певного п"ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими  умовами праці після дати набрання чинності Порядком №442 (21 серпня  1992 р.) відповідне право  впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації.

Законодавством передбачено  можливість  підтверджувати  пільговий стаж  виключно первинними документами  за час виконання  особою роботи.Свідки можуть підтвердити лише стаж роботи, що дає право на трудову пенсію, але не пільгову.