Депутати Тростянецької районної ради прийняли Програму зайнятості населення Тростянецького району на період до 2017 року

На виконання постанови КМУ від 15.10.2012 № 1008 „Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року” та Наказу Міністерства соціальної політики України від 11.02.2013 №5- 0 „Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року”, на сесії  Тростянецької районної ради 27 червня 2013 року, було затверджено районну Програму зайнятості населення Тростянецького району на період до 2017 року.

 

Програма розроблена з метою розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, соціального захисту від безробіття на основі визначення галузевих пріоритетів у збереженні наявних робочих місць та створенні нових, самозайнятості, легалізації тіньової зайнятості, розвитку підприємництва, проведення в районі активної соціально – економічної політики.

У Програмі проаналізовано стан соціально-економічного розвитку міста протягом 2011-2012 років та перспективи на період до 2017 року, враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці району.

Одним із основних завдань, прописаних у програмі, є створення нових робочих місць. Упродовж 2013-2017 років планується працевлаштувати 720 осіб на вільні та новостворені робочі місця. Особлива увага буде приділена особам з обмеженою працездатністю, молоді.

Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці.