Пільги та компенсації працівникам за роботу в шкідливих умовах праці

В умовах активного розвитку підприємницької діяльності важливе значення має створення належних умов праці, що виключає дію шкідливих і небезпечних чинників на організм людини.

 

 Однак в деяких галузях виробничої діяльності працівники зазнають ще відповідного впливу шкідливих та небезпечних чинників, що призводить до серйозних порушень стану здоров’я. Тому чинним законодавством за роботу в таких умовах праці передбачаються пільги й компенсації, що дають змогу зберігати здоров’я і продовжувати професійну діяльність, зокрема:

-   доплата до тарифної ставки(посадового окладу);

-   щорічна додаткова відпустка;

-   скорочена тривалість робочого тижня;

-   отримання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів.

Крім того, чинними законодавчими актами передбачено право на пенсію за віком на пільгових умовах працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами праці, за Списками № 1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 №36.

Головною умовою реалізації працівниками в майбутньому права на пільгове пенсійне забезпечення є своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація робочого місця за умовами праці проводиться згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442 та  Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою №41 від 01.09.1992.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

         Відповідно до п.4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації чи установі в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п'ять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника.