Районна газета

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

Проблема домашнього насильства піднята на державний рівень лише в останні роки, а до того залишалась за закритими дверима. Вважалося, що це внутрішня справа. Але це не так, насильство із сім’ї обов'язково виноситься в суспільство: 3 млн дітей – свідків домашнього насильства, які на все життя кодуються бути або кривдниками, або жертвами.

У 2019 РОЦІ ПОЧНЕ СВОЮ РОБОТУ КОЛ-ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ, НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ ТА НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ

Про це повідомили в Міністерстві  соціальної політики України. Звернення до Кол-центру прийматимуться за скороченими телефонними номерами 1578 (з питань протидії торгівлі людьми) та 1588 (з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей) або на електронну адресу Кол-центру.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Колективний договiр укладається на основi чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i узгодження iнтересiв трудящих, власникiв та уповноважених ними органiв.

Колективний договiр укладається на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi i господарювання, якi використовують найману працю i мають права юридичної особи. 

ОСНОВНІ НОРМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ

Чинне трудове законодавство вимагає легалізовувати трудові відносини громадян зі своїми роботодавцями шляхом укладення трудових договорів. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові,