16 днів проти насильства

Найвищою цінністю будь – якої держави, у тому числі й України, є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека. 

Міжнароднаправозахиснаакція «16 днівпротинасильства» розпочата у 1991 році. Ініціаториобрали датою початку акції 25 листопада — Міжнародний день боротьби з насиллям у відношенні до жінок та датою їїзавершення — 10 грудня — Міжнародний день захисту прав людини.

З 25 листопада по 10 грудня в Україні, в Тростянецькомурайонізокрема, проходить акція «16 днівпротинасильства».

 З метою приверненняувагижителів району до актуальних для українськогосуспільства проблем подоланнянасильства в сім’ї Тростянецьким районним центромсоціальних служб для сім’ї, дітей та молодібулопроведеновідповіднізаходи. До роботи у даномунапрямкутакож було залучено  Тростянецький РС КВІ УДПтСУ в Сумській області, громадську організацію ФРІ, навчальні заклади міста та району. Проведення заходів передбачалоінформаційно – профілактичну роботу з пересічними громадянами,  з сім’ями та окремими особами, що опинилися у важких життєвих обставинах, проведення групових заходів з учнівською молоддю району.

 У загальноосвітніхнавчальнихзакладах району в рамках акціїпроведенопросвітницько-профілактичні заходи з протидіїпроявівнасильства та жорстокогоповодженнясереддітей та над ними. Так, зокрема, фахівцем із соціальної роботи по Боромлянській сільській раді проведено інформаційно – просвітницькийзіхід з учнями, на тему: «Скажемо «Стоп!» насильству»; інформаційно – просвітницька робота з сім’ями СЖО, на тему: «Ні -насильству над дітьми» (фахівець із соціальної роботиБілківськоїсільської ради); бесіда - лекція на тему: «Сім’я – простір без насильства» (Семеренківськасільська рада, фахівець із соціальної роботи).

 Для залучення громадськості до проблеми насилля було проведено вуличну акцію «Стоп насильству!», в рамках якої проводилося анкетування громадян, та розповсюдження рекламної продукції.

З метою попередження насильства в сім'ї, профілактики та запобіганню жорстокого поводження з дітьми, усвідомлення відповідальності батьків за виховання дітей на базі ДНЗ «Калинка» було проведено батьківські збори на тему: «Модель поведінкибатьків у сім’ї – модель поведінкидитини». Серед батьків було проведено анонімне анкетування та розповсюджено рекламну продукцію.