СІМЕЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ

Відповідно до п. 3 ст. 5 Сімейного кодексу України держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. Кожна дитина, яка тимчасово або назавжди позбавлена свого сімейного оточення, має право на захист і особливу допомогу  з боку держави, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Ознакою сучасної соціальної політики в галузі дитинства є наближення чинної системи опіки над дітьми до потреб дитини і створення нових соціальних інститутів, покликаних найкращим чином реалізовувати права та інтереси дітей.

Одним з пріоритетних напрямків роботи як в Україні, так і в нашому районі є:

- підтримка соціально незахищених категорій дітей та реабілітація їхньої біологічної сім’ї з метою поновлення здатності батьків турбуватися про дитину. Головний акцент у питанні розв’язання проблем дитинства потрібно робити саме на підтримці сім’ї з боку держави та на відповідальності батьків за виховання дитини;

- розвиток у державі сімейних форм утримання  та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, передача під опіку, передача до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу).

Одним із головних завдань соціальних служб є зменшення кількості соціально вразливих категорій дітей і підвищення уваги до сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, так званих, неблагополучних сімей.

Сімейне неблагополуччя – соціально – моральне явище. Причинами неблагополуччя можуть бути психолого – педагогічна і правова неграмотність, алкоголізм і наркоманія членів сім’ї, економічна нестабільність, безробіття, моральні дефекти в психології сім’ї, викривлене розуміння життєвих цілей і засобів їх досягнення, якими користуються дорослі члени родини.

Неблагополучні сім’ї – ті, в яких порушуються права її членів, права людини, порушуються юридичні норми суспільства. Такі сім’ї потребують реабілітації та соціального супроводу. У разі виявлення неможливості проживання неповнолітніх дітей у сім’ї необхідно забезпечити своєчасне інформування відповідних служб (районну службу у справах дітей, кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, органи опіки і піклування), які вирішують питання вилучення дітей із таких сімей та влаштування їх до відповідних державних закладів.

Потенційно неблагополучними вважаються сім’ї, в яких порушені зв’язки з середовищем, внутрішньо – родинні зв’язки, порушена структура сім’ї, її спроможність виконувати свої функції. І не завжди потенційно неблагополучні сім’ї стають неблагополучними. Це залежить від потенціалу сім’ї, підтримки та допомоги у вирішенні життєвих проблем.

З метою своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, подолання соціального сирітства на території району проводяться профілактичні заходи «рейди-перевірки» неблагонадійних сімей.

Усі виявлені під час таких рейдів діти влаштовуються до відповідних закладів або повертаються у сім’ї.

Протягом поточного періоду 2015 року під час здійснення обстежень житлово-побутових умов проживання сімей, що потрапили в складні життєві обставини, було виявлено 19 дітей, які потребували соціально-правового захисту. Діти до 3-х років направляються до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини (протягом поточного періоду 2015 року влаштовано 10 дітей: 5 дітей за заявою батьків, 4 – за рішенням про негайне вилучення, 1 – у зв’язку з перебуванням матері під слідством), старше 3-х років - до центру соціально-психологічної реабілітації (влаштовано 8 дітей: 5 – у зв’язку з негайним вилученням, 4 – за заявою батьків. Максимальний термін перебування в закладах такого типу від 6 до 9 місяців. За цей час сім’я має змогу налагодити свої матеріально-побутові умови проживання, змінити свій спосіб життя; батьки отримують соціальні послуги, які надає центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, за потреби родина береться під соціальний супровід. Проводиться відповідна консультативна робота з батьками щодо повернення дітей в біологічну сім’ю.

Так на сьогоднішній день завдяки проведеній роботі з батьками в сім’ї повернуто 1 дитину, подано до суду 5 позовів щодо позбавлення батьківських прав та відібрання дітей без позбавлення батьківських прав 7 батьків стосовно 11 дітей. На сьогоднішній день задоволено всі позовні заяви. Проводиться робота по влаштуванню дітей до сімейних форм виховання.

Існує декілька традиційних форм прийняття дитини на виховання у сім’ю, серед яких – усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Усиновлення– прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини проводиться в її інтересах для забезпечення стабільних і гармонійних умов її життя.

Встановлення опіки та піклування – це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів. Опікуни (піклувальники) є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень. До їх обов’язків належить виховання дитини, піклування про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечення одержання дитиною повної загальної середньої освіти, здійснення повного медичного обстеження підопічного двічі на рік.

До прав опікунів (піклувальників) віднесено самостійне визначення методів виховання дитини, причому це право обмежене — відповідно до статті 249 Сімейного кодексу України має також враховуватися думка дитини й рекомендації органу опіки та піклування. Контроль за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою оформлено опіку (піклування) покладається на органи опіки та піклування.

Однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є прийомна сім’я. Це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей

Усиновлена дитина приймається в сім’ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками: під опіку, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу – до досягнення ними повноліття (18 років); у разі продовження навчання – до 23 років або до закінчення ними відповідного навчального закладу. За підопічними дітьми, прийомними дітьми, дітьми-вихованцями дитячих будинків сімейного типу зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій та інших державних виплат.

Станом на 20.10.2015 року на первинному обліку служби у справах дітей Тростянецької РДА перебуває 101 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Із них:

- проживають в сім’ях опікунів – 59;

- в інтернатних закладах – 5;

- в навчальних закладах – 6;

- у дитячих будинках сімейного типу – 2;

- у прийомних сім’ях – 25;

- у центрі соціально-психологічної реабілітації -2,

- в будинку дитини – 2.

На території району функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховується 20 дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом поточного періоду 2015 року на території нашого району створено 2 прийомні сім’ї, до яких влаштовано 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, в 1 прийомну сім’ю довлаштована 1 дитина.

На території району у 53 сім’ях опікунів виховується 62 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях усиновлювачів проживає 21дитина.

Станом на 20.10.2015 року статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, отримали 11 дітей. З них до сімейних форм виховання влаштовано 5 дітей (під опіку – 2, в прийомні сімֹ’ї – 3), в навчальні заклади – 2 дітей, в центрі соціально-психологічної реабілітації перебуває 2 дітей, в Сумському обласному спеціалізованому будинку дитини – 2 дітей.

Протягом поточного періоду 2015 року з первинного обліку служби у справах дітей Тростянецької райдержадміністрації до сімейних форм виховання було влаштовано 8 дітей (опіка, ПС, повернення в біологічні сім’ї), на території району створено 2 прийомні сім’ї.

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на під опікою та піклуванням, на регіональному та центральному обліку з усиновлення перебуває 35 дітей.

Впродовж 2015 року громадянами нашого району було усиновлено 6 дитини, що, за останні 5 років, є найбільшим показником по Тростянецькому району, на сьогоднішній день на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 5  сімейних пар.

4 дитини, позбавленої батьківського піклування, залишаються невлаштованими до сімейних форм виховання. На сьогоднішній день спеціалістами служби у справах дітей проводиться відповідна робота щодо вирішення цього питання.