Порядок зарахування до страхового стажу періоду навчання в СТК ДТСААФ до 01.01.2004 року

Відповідно до статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховували до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цього закону, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених у законодавстві, що було чинним раніше, окрім випадків, передбачених у цьому законі.

Згідно зі статтею 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, до стажу роботи зараховують також час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах, і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Згідно зі статтею 17 Закону України “Про професійно-технічну освіту”, професійно-технічний навчальний заклад – це заклад освіти, що забезпечує реалізаціюпотреб громадян у професійно-технічній освіті , оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їхніх інтересів, здібностей, стану здоров’я. Відповідно до статті 18 цього закону, до професійно-технічних навчальних закладів належать також навчально-курсові комбінати, навчальні центри та інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту.

Випускникам професійно-технічних закладів освіти відповідно до їхнього освітньо-кваліфікаційного рівня надають кваліфікацію “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видають відповідний документ про освіту встановленого зразка.

Таким чином, за наявності відповідного документа про освіту встановленого зразка період навчання зараховують до страхового стажу.