ЗА ЗНАННЯМИ - З НОВИМИ ПІДРУЧНИКАМИ

Перед сучасною шкільною освітою постає завдання не тільки надавати готову інформацію дітям, а й навчити їх мислити, розвивати особистісні якості.

Носієм змісту освіти, засобом його реалізації є шкільний підручник, який реалізує виховні завдання, формує свідомість учня, його національну самобутність, патріотизм, орієнтує на ті норми моралі, які виробило людство впродовж століть. У підручнику систематично викладаються основи знань в певній області на сучасному рівні досягнень науки і культури, це основний і провідний вид навчальної літератури, що відповідає цілям і завданням вчення.

Шкільні бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району у минулому навчальному році отримали понад 8 тисяч підручників, що на 2 тисячі примірників більше, ніж у попередньому. Це підручники для 1-х та 2-х класів, що перейшли на новий Державний стандарт початкової освіти.

З 1 вересня 2013 року в основній школі розпочнеться планове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Серед основних новацій є вивчення учнями п'ятого класу двох іноземних мов, інформатики, посилення використання здоров'язбережувальних технологій та приділення підвищеної уваги природничій та екологічній освіті. Зважаючи на це, усі учні п'ятих класів загальноосвітніх навчальних закладів повністю забезпечені новими підручниками. Всі предмети вивчатимуть за новою програмою тільки-но з друкарні.