АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У системі управління якістю освіти в навчальному закладі особливе місце належить атестації педагогічних працівників як складному управлінському інструменту, що, з однієї сторонни, спрямований на визначення рівня якості виконання педагогічними працівниками посадових обов’язків, встановлення, перевірку та підтвердження рівня кваліфікації, визначення відповідності займаній посаді, а з іншої, сприяє активізації творчої професійної діяльності, підвищенню ефективності праці, а також є формою морального та матеріального стимулювання діяльності педагогів.

Отже, на сьогодні, атестація педагогічних працівників є основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти. Нещодавно пройшло засідання атестаційної комісії відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації. Було проатестовано 53 педагогічних працівника. Це учителі, вихователі, методисти та керівники загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, районного методичного центру. Атестаційною комісією було прийнято рішення присвоїти кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» 1 особі, «спеціаліст першої категорії» 1 особі, «спеціаліст вищої категорії» 6 особам, присвоїти педагогічне звання «старший учитель» 4 особам. Решті вчителів продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, які за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню.

Під час атестації більшість педагогів продемонстрували свій рівень професійного зростання в міжатестаційний період.

Атестація є саме тим чинником, що не тільки сприяє особистісному, професійному зростанню педагогів, стимулюванню безперервності освіти, активізації творчої ініціативи та визнанню досягнень, а й сприяє підвищенню відповідальності за результати роботи та забезпечує соціальний захист компетентної педагогічної праці.