Інформація про виконання районного бюджету за 2012 рік

До бюджету Тростянецького району за 2012 рік надійшло 136832,4 тис. гривень (загальний фонд). З них: власних та закріплених доходів мобілізовано в сумі 42677,1 тис. гривень., офіційні трансферти склали 94155,3 тис. гривень.

Рівень виконання затверджених призначень власних та закріплених доходів становить 100,4 відсотка. Доведений контрольний показник на рік (36163,6 тис. гривень) виконаний на 118,0 відсотка.

Дотації вирівнювання з державного бюджету отримано – 43584,5 тис. гривень.

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних бюджетів іншим бюджетам надано в сумі 4777,6 тис. гривень.

Кошти, що надходять з інших бюджетів склали 780,3 тис. гривень.

Субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі 36603,7 тис.гривень та субвенцій на проведення видатків, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 260,9 тис.гривень.

До 16 сільських рад надійшло власних та закріплених доходів в сумі 9108,7 тис. гривень, або 120,8 відсотка планових призначень.

Міський бюджет виконаний на 96,7 відсотка, або при плані 11865,0 тис. гривень фактичні надходження склали 11472,9 тис. гривень.

Виконання районного бюджету склало 95,7 відсотка, або при плані 23098,7 тис. гривень фактично зараховано 22095,5 тис. гривень.

Видаткову частину бюджету району виконано в сумі 139540,8 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 130132,2 тис.гривень, або 97,1 відсотка.

Видатки на освіту по загальному фонду склали 40109,7 тис.гривень, або 98,1 відсотка до затвердженого показника, охорону здоров’я – 25511,3 тис. гривень (97,6 відсотків), соціальний захист та соціальне забезпечення – 38898,5 тис.гривень (99,7 відсотка), культуру і мистецтво – 6002,8 тис.гривень (94,0 відсотка), державне управління – 7101,0 тис. гривень (93,5 відсотка).

По загальному фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 68435,2 тис. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, – 8229,4 тис. гривень.

Надані субвенції з державного бюджету спрямовано на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –25727,1 тис. гривень;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 8719,5 тис. гривень;

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 989,7 тис. гривень;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1029,5 тис.. гривень;

- придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я – 145,4 тис. гривень;

- придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 36,5 тис. гривень;

- часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 10,1 тис. гривень;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 420,9 тис. гривень;

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 723,0 тис. гривень;

- погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам – 53,4 тис. гривень.