Про контрольно-ревізійну роботу Охтирської об’єднаної державної фінансової інспекції

Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 №76 з початком 2015 року Держфінінспекція в Сумській області поновила ревізії, та проводить їх на загальних підставах.

Як фінансова інспекція так,  і Охтирська ОДФІ здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства, цільовим та ефективним використанням коштів державного та місцевих бюджетів, веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової і бюджетної звітності, кошторисів та інших документів, що застосовуються  в процесі виконання бюджету. Також, здійснює контроль за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів.

В даний час фінансова інспекція працює над забезпеченням виконання Пріоритетних напрямів роботи Державної фінансової інспекції України на 2015 рік, затверджених Міністром фінансів України.

З 28 січня 2015 року в Україні розпочаті ревізії фінансово-господарської діяльності Головного управління Національної гвардії, установах і організаціях, що належать до сфери його управління, за 2013 і 2014 роки та завершений звітний період 2015 року, в тому числі щодо використання коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету у зв'язку з оголошеною мобілізацією.

Не залишається осторонь і  Охтирська ОДФІ,  якою  розпочато ревізії в одному підрозділі, підпорядкованому  Головному управлінню Національної гвардії України.

Правові засади організації та порядку діяльності, даних військових частин, їх функції та обов’язки визначені Законом України «Про Національну гвардію України».

Зокрема, одним із обов’язків військових підрозділів Національної гвардії є участь в антитерористичних операціях.

 В складний для держави час, у зв’язку з залученням підрозділів Національної гвардії до антитерорестичних операцій, інших спеціальних заходів щодо забезпечення національної безпеки, значно зросли витрати Державного бюджету на їх утримання та матеріально-технічне забезпечення.

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України на потреби Збройних Сил та інших військових формувань, які беруть участь в антитерористичній операції з резервного фонду Державного бюджету України виділено значні суми бюджетних коштів..

Тому, серед питань, що ревізуються, найактуальнішими є питання, пов’язані з правильністю та законністю витрачання коштів резервного фонду Державного бюджету України, дотримання порядку проведення закупівель.

Поза увагою ревізорів не залишаться і питання: грошового забезпечення військовослужбовців, витрати на  харчування, обмундирування.

 Також з 17  лютого 2015 року розпочато ревізію  окремих питань фінансово-господарської діяльності в управлінні агропромислового розвитку Охтирської районної державної адміністрації.  Перевірці підлягатиме  і  питання правильності  виплати дотації фізичним особам на   утримання молодняка великої рогатої худоби відповідно до постанови Кабміну від 02.03.2011 №246.

Дотримання об’єктами контролю фінансово-бюджетної дисципліни є запорукою ефективного та цільового використання фінансових ресурсів.