Інформація про виконання районного бюджету за січень-грудень 2014 року

Доходна частина загального фонду за січень-грудень місяці 2014 року виконана в сумі 145609,7 тис.грн., з них: власні та закріплені доходи 48668,5 тис.грн. та офіційні трансферти – 96941,2 тис.гривень.

Дотації вирівнювання з державного бюджету надійшло 40380,0 тис.грн., що становить 100% плану.

Субвенцій з державного бюджету надано в сумі 42482,1 тис.грн., або 93,1% плану.

Рівень виконання затверджених призначень по власним і закріпленим доходам складає 104,9 відсотків. Затверджені показники виконали 17 місцевих бюджетів з 18. Не виконали затверджені показники Буймерська с/р на 88,8%, сума недовиконання 78,9 тис.грн.

Контрольні  показники  МФУ на звітний рік (45643,8 тис.грн.) виконані  на  106,6%.  

У порівнянні з минулим роком надходження власних та закріплених доходів зросли на 5583,4 тис.грн., або на 13,0%.

До 16  сільських  рад  мобілізовано  власних  та  закріплених  доходів 11971,1 тис.грн. при плані 10225,4 тис.грн., або виконання на 118,4%. До відповідного періоду минулого року надходження зросли на 1904,9 тис.грн.

До міського бюджету зараховано 12723,5 тис.грн. при плані на звітний період 12487,7 тис.грн., виконання забезпечено на 108,0%, а у порівнянні з минулим роком надходження власних та закріплених  доходів зросли на 1617,5 тис.грн., або на 14,6%.

Районний бюджет виконаний в сумі 23973,9 тис.грн., або на 101,2% планових призначень та на 2061,0 тис.грн. більше ніж за січень-грудень  2013 року.

Видатки місцевих бюджетів  із врахуванням субвенцій з державного бюджету в звітному періоді склали 141171,2 тис. грн. (97,1%  річних призначень), що на 6966,3 тис. грн. (5,2 %) більше відповідного показника  2013 року.

Видатки загального фонду безврахуванням субвенцій з державного бюджету виконано на загальну суму 94135,6 тис.грн. і збільшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3543,0 тис. грн., або на 3,9 % . На захищені видатки направлено 82944,3 тис.грн. – 88,1%,  проведених видатків , з них на заробітну плату з нарахуваннями 71277,5 тис.грн. – 75,7 %.

     Заборгованість склалась на загальну суму 1470,4 тис.грн., в т.ч. по захищеним видаткам  - 391,5 тис.грн.  ( енергоносіям 341,3 тис.грн., продуктам 50,2 тис.грн). Проти відповідного періоду минулого року загальна сума заборгованості зменшилась   на 3103,5 тис.грн.

 Видатки спеціального фонду здійснені в обсязі 14409,7 тис. грн., що на 3760,8 тис. грн. більше відповідного показника 2013 року.