Механізми здійснення громадськістю контролю за реалізацією владних повноважень

1. Участь громадськості (представників громадських організацій) в роботі консультативно-дорадчих органів при Тростянецькій районній державній адміністрації.

В рамках роботи консультативно-дорадчих органів (громадські слухання, засідання у форматі "круглого столу") представники громадськості мають можливість отримати інформацію з актуальних питань реалізації державної та регіональної політики (розгляд визначених ними питань, звіти керівників органів влади). За результатами засідань пропозиції громадськості враховуються при підготовці нормативно-правових актів, оформлюються у вигляді протокольних доручень керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2. Залучення громадськості до роботи в засіданнях оргкомітетів, робочих груп, нарад щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат (зокрема, представники ветеранських, молодіжних організацій, депутатів, інші). Представники громадськості мають можливість отримати інформацію щодо плану проведення таких заходів, за результатами засідань їх пропозиції враховуються при підготовці відповідних розпоряджень щодо затвердження районних заходів.

3. Залучення громадськості до роботи в робочих групах з підготовки районних програм.

4. Оприлюднення на сайті інформації про реалізацію окремих напрямків державної та регіональної політики.

5. Участь громадян у виборах, референдумах, зборах, місцевих ініціативах, громадських слуханнях.

6. Участь громадськості в реалізації власних проектів щодо аналізу реалізації регіональної політики, окремих питань соціально-економічного розвитку, проведення соціологічних досліджень (в.ч. за результатами відповідних конкурсів проектів проведених органами влади).

7. Участь представників громадськості у роботі колегіальних органів влади (колегія при райдержадміністрації).

8. Висвітлення у ЗМІ позиції громадськості, їх ініціатив, пропозицій, аналітичних матеріалів.

9. Пропозиції (зауваження), заяви, скарги, клопотання у вигляді письмових та усних, індивідуальних та колективних звернень громадян.