Довідки

2020 рік


2019 рік

2018 рік 

2017рік

2016 рік

Зведені дані про звернення громадян, що надійшли до Тростянецької районної державної адміністрації за період з 01.01.2016 р. по 30.06.2016 р.

2015 рік

2014 рік

2013 рік

ДОВІДКА

про підсумки роботи із зверненнями громадян у

Тростянецькій районній державній адміністрації

 в І кварталі 2020 року

 

            Згідно з вимогами Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”, в Тростянецькому районі проводиться робота по розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, яка відповідає вимогам чинного законодавства і створює необхідні умови для практичної реалізації громадянами наданого Конституцією права на звернення.

В районній державній адміністрації забезпечені умови для реалізації громадянами конституційних прав на письмове звернення, особистий прийом, обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді, участі за бажанням заявників у перевірці поданих звернень.

 Протягом І кварталу 2020 року до райдержадміністрації  надійшло 8 звернень (у 2019 році за відповідний період – 17 звернень), а саме: 6 письмових звернень (у 2019 році - 8 звернень), на особистому прийомі – 2 (у 2019 році - 9 звернень). Всього звернулося 8 громадян, порушено 8 питань. Вирішено позитивно 4 звернення (50%).

В районній державній адміністрації вживаються заходи щодо надання допомоги у вирішенні життєвих проблем пільгових категорій громадян. Протягом І кварталу 2020 року звернень від пільгової категорії громадян не надходило, у 2009 році – 4 звернення за відповідний період.

За характером питань, що порушували громадяни у зверненнях, чинне місце займають питання:

- соціального захисту – 62,5% (5 звернень), у 2019 році -76,5% (13 звернень)

- діяльності місцевих органів виконавчої влади  -  25% (2 звернення)

- сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей   - 12,5% (1 звернення)

               Особистий прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації проводиться регулярно, у встановлені графіком дні та години. Затверджений графік особистого прийому, що відповідає вимогам Указу Президента України, керівництвом Тростянецької районної державної адміністрації витримувався. Проводиться щоденний прийом громадян працівником відділу документообігу, організаційної та інформаційної діяльності апарату Тростянецької райдержадміністрації Сумської області.Протягом І кварталу 2020 року на особистому прийомі надійшло 2 звернення, на які були надані змістовні розяснення. У 2019 році за відповідний період надійшло 9 звернень.

З метою спрощення умов подання звернень заявників та підвищення їх розгляду  працює телефонна «гаряча лінія». За І квартал 2020 року опрацьовано 3 дзвінки від громадян, всі заявники отримали роз’яснення під час розмови.

            В районній державній адміністрації забезпечений належний розгляд звернень громадян, що надходили з урядової телефонної «гарячої» лінії, відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади та державної установи «Сумський обласний контактний центр». Протягом І кварталу 2020 року на виконання до райдержадміністрації з урядової телефонної «гарячої» лінії надійшло 52 звернення (в 2019 році за відповідний період надійшло 111 звернень), з них:

            соціального захисту - 39 (75,0%) звернень,

 аграрної політики – 2 звернення,

охорони здоров’я – 1 звернення,

праці і заробітної плати – 1 звернення,

комунального господарства - 1 звернення,

           діяльності місцевих органів виконавчої влади – 2 звернення

інших питань – 5 звернень

Вирішено позитивно 38 звернень (73,1%). На всі звернення надано вичерпні відповіді у визначені законодавством терміни.

Аналіз звернень свідчить про те, що 61,5% (32 звернення) складають звернення жителів міста, 28,9% (15 звернень) від жителів сільської місцевості та 9,6% (5 звернень) від жителів інших районів та областей. Найбільше надійшло звернень до урядової телефонної «гарячої» лініївід жителів Боромлянської  об’єднаної територіальної громади, Буймерської та Станівської сільських рад.

З метою сприяння громадянам у вирішенні найбільш складних особистих питань, при райдержадміністрації створена та працює районна постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, до якої ввійшли представники органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, протягом звітного періоду проведено 3 засідання.

З метою зменшення кількості звернень громадян до органів виконавчої влади вищого рівня, в Тростянецькій райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом з використанням прямих телефонних ліній, засобів масової інформації, громадських приймалень з надання правової допомоги населенню. Протягом І кварталу 2020 року за безоплатною правовою допомогою до районної державної адміністрації звернулося 6 громадян та 3 громадянина отримали безоплатні консультації в консультативному пункті.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  розроблений  план заходів відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату Тростянецької райдержадміністрації щодо вдосконалення роботи із розгляду звернень громадян.

            Шляхом проведення перевірок, здійснюється постійний контроль за дотриманням затверджених графіків і порядку проведення особистого прийому громадян у підпорядкованих підрозділах. Протягом І кварталу 2020 року проводились

перевірки роботи  по виконанню чинного законодавства щодо роботи із зверненнями громадян. Проведено 2 перевірки стану роботи із зверненнями громадян (архівний відділ та відділ освіти Тростянецької райдержадміністрації). Перевіркою встановлено, що робота із зверненнями громадян відповідає чинному законодавству.

З метою вдосконалення роботи із зверненнями громадян, в районній державній адміністрації  згідно з планом навчання відповідальних посадових осіб, протягом кварталу проведено 1 навчання  з працівниками апарату, відділів, управлінь та структурних підрозділів районної державної адміністрації по вивченню вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указів Президента України та розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо роботи із зверненнями громадян. 

     В райдержадміністрації вживаються заходи по підвищенню персональної відповідальності посадових і службових осіб за якість, ефективну і належну організацію роботи із зверненнями громадян.

            Стан роботи із зверненнями громадян в Тростянецькій районній державній адміністрації Сумської області двічі на рік розглядається на засіданнях колегії райдержадміністрації. За підсумками роботи в 2019 році видано розпорядження голови райдержадміністрації від 31.01.2020 року №50-ОД “Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Тростянецькій районній державній адміністрації Сумської області у 2019 році та заходи щодо її вдосконалення”.  Крім того, двічі на рік на апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації підводяться підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал та 9 місяців поточного року. За підсумками апаратних нарад видаються протокольні доручення Щомісячно складаються статистичні звіти про стан роботи із зверненнями громадян.

Відомості про організацію роботи із зверненнями громадян та графіки прийому громадян оприлюднюються на офіційному веб-сайті Тростянецької районної державної адміністрації.