До відома керівників підприємств харчової промисловості!

Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» повідомляє, що на сучасному  етапі функціонування вітчизняних переробних підприємств, в умовах інтеграції  України до Європейського Союзу, безпека та якість продукції є найважливішим складовим підвищення їх конкурентоспроможності. Підприємства харчової промисловості країн – членів ЄС почали впроваджувати систему управління безпечністю харчових продуктів, що базується на принципах концепції «Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю» (НАССР) у 1996 році, а з 1998 року система стала обов’язковою для підприємств, які виробляють харчову продукцію.

 

Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (№ 771/97-ВР від 23.12.1997) стаття 20 п. 6. та Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України за № 590 від 01.10.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2012 за № 1704/22016, який чинним з 02.05.2013 зокрема зазначено, що оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати усі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті і у відповідності з вищезазначеним ці вимоги є обов’язковим для виконання операторами потужностей з виробництва та обігу харчових продуктів, в першу чергу це ті, що віднесені до об’єктів епідеміологічного ризику першого високого епідеміологічного ризику – дошкільні заклади, школи, дитячі оздоровчі заклади, підприємства, які постачають населенню воду та інші підприємства, які використовують шкідливі речовини, другого (підприємства середнього бізнесу) та незначного (малі підприємства та приватні підприємці) ступенів ризику та для виробників, які приймають участь у тендерних торгах на постачання у вищеназвані дитячі заклади харчових продуктів, а також в тому числі і керівники виробництв сільгосппродукції, керівники закладів ресторанного господарства, керівники підприємств харчової та переробної промисловості.

На виконання Плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління безпечністю харчових продуктів та інших систем, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 року за № 492-р, та з метою підвищення якості та безпечності вітчизняної продукції, її конкурентоспроможності та експортних можливостей вітчизняних підприємств, установ, організацій, Сумська обласна державна адміністрація затвердила Регіональний план заходів на 2013-2016 роки, де в Організаційних заходах (пункт 3) визначено обов’язкове розроблення та впровадження ефективної системи управління безпечністю харчових продуктів (системи НАССР або СУБХП) операторами потужностей в Сумській області у відповідності до чинних Законів України. Державному підприємству «Сумистандартметрологія», єдиному в області призначеному органу з сертифікації систем управління, поставлено в обов’язки супроводження підприємств області з питань розробки, впровадження, сертифікації системи НАССР у операторів потужностей, постійне проведення моніторингу стану впровадження СУБХП та СУЯ, підприємствами, організаціями, що підпадають під виконання вимог Регіонального плану заходів та надання в Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації інформації щодо стану його реалізації.