Щодо ведення господарської діяльності іноземців та осіб без громадянства

Згідно із частиною другою статті 55 Господарського кодексу України суб’єктами господарювання є, зокрема, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані в установленому порядку.

 

Статтею 7 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено, що іноземці та особи без громадянства мають право займатися в Україні інвестиційною, а також зовнішньоекономічною та іншими видами підприємницької діяльності, передбаченими законодавством України. При цьому вони мають такі ж права і обов’язки, що й громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції та законів України.

Відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» (далі – Закон № 1382) законними підставами перебування на території України для іноземців та осіб без громадянства є реєстрація на території України паспортного документа або наявність посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні, або документів, що засвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.

Місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;

місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік (ст. 3 Закону № 1382).

Порядок присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам, в тому числі іноземцям та особам без громадянства, врегульовано Законом України «Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов‘язкових платежів».

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснюється за місцем проживання, в порядку, встановленому статтею 42 Закону України «Про державну  реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».