Інформація про хід виконання Програми підтримки малого та середнього підприємництва у Тростянецькому районі на 2013 – 2014 роки за I півріччя 2014 року

 У 2013 році розпочалась реалізація Програми підтримки малого та середнього підприємництва, розрахованої на 2013-2014 роки, прийнятої рішенням 25 сесії 6 скликання Тростянецької районної ради від 14.12.2012 року. Програмою були визначені  основні шляхи реалізації державної політики розвитку малого та середнього підприємництва на районному рівні в тісному зв’язку з активною регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку району.

Проведений аналіз виконання заходів щодо сприяння розвитку  малого та середнього підприємництва в Тростянецькому районі за I півріччя  2014 року свідчить про успішне виконання переважної більшості передбачених заходів, що сприяє закріпленню позитивних тенденцій у сфері підприємництва.

Станом на 01.07.2014 року за даними Тростянецького відділення Охтирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців становить  1103 особи, що в порівнянні з відповідним періодом  минулого року показник збільшився на 42 особи, або  на 4%.

Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва - юридичних осіб станом на 01.07.2014 року складає 163 одиниці, з них малі підприємства – 152 та середні підприємства – 11.

За даними управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації у січні – травні 2014 року в районі  створено 259 нових робочих місць,  ліквідовано 204. Сальдовий показник створених та ліквідованих робочих місць складає 55. Зареєстровано 797 договорів з найманими працівниками, або на 7 договорів (1 %) менше, ніж за аналогічний період  минулого року.

За основними видами економічної діяльності суб’єкти малого та середнього підприємництва зайняті: у виробничому секторі (сільське господарство, промисловість та будівництво) – 43,4%, торгівлі – 15,5 %, інші - 41,1 %  (мисливство, виробництво, лісове господарство, рибальство і рибництво, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особового вжитку, діяльність транспорту, операції з нерухомим майном, оренда, надання комунальних та індивідуальних послуг, фінансова діяльність, освіта, діяльність ресторанів тощо).

Станом на 01.07.2014 року в  Тростянецькому районі налічується 16 фермерських господарств, які використовують 1095,14 га землі, що  в порівнянні з минулим роком показник залишився без змін.

Надходження від малого та середнього підприємництва до місцевого та районного бюджетів за січень - червень 2014 року склали відповідно 2783,6 тис. грн. та 994,4 тис. грн. Загальна кількість податкових надходжень від діяльності малого та середнього підприємництва складає 3,8 млн. грн.,  або 17,5 %, що більше до відповідного періоду минулого року на 414,1 тис. грн. Збільшення відбулося за рахунок підвищення ставок  єдиного податку на підприємницьку діяльність, податку на доходи фізичних осіб, плата за землю та фіксований сільськогосподарський податок.

  У I півріччі  2014 року на території Тростянецького району на кошти приватних підприємницьких структур за рахунок будівництва та реконструкції введено в дію 12 торгових підприємств площею  839 м2, на яких створено 35 нових робочих місць, а також 1 заклад ресторанного господарства (закусочна) 1 робоче місце. За цей же період у сфері обслуговування введено в дію 2 побутових точки, на якій створено 3 нових робочих місця. 

    Станом на 01.07.2014 року чисельність працюючих у суб’єктів малого та середнього підприємництва  становить 3132 особи, що на 42 особи (1 %) більше, ніж за відповідний період  минулого року.

  З метою забезпечення надходження доброякісних продуктів харчування тваринного та рослинного походження на агропродовольчий ринок КП „Тростянецький ринок”, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи постійно здійснюється контроль якості продуктів харчування, про що надаються відповідні висновки юридичним та фізичним особам, що проводять їх реалізацію на території ринку. За I півріччя 2014 року спеціалістами лабораторії ВСЕ проведено досліджень: свинини – 560, яловичини – 60, молока – 2350, сиру – 1726, сметани – 1726, овочів – 817, риби – 396, олії – 46, яєць – 137, сала – 887, внутрішнього жиру – 797, варенцю – 468, м'яса кролів – 19, м'яса птиці – 596, зернопродуктів – 349, м'ясопродуктів – 61, масла солодко вершкового – 59, квашених овочів – 75, зелень (петрушка, кріп) - 87.

Крім того, ветеринарною інспекцією, відповідно Плану-графіку перевірок підконтрольних об’єктів на 2014 рік, проводились планові інспекторські перевірки дотримання ветеринарно-санітарних правил для агропродовольчих ринків та закладів роздрібної торгівлі необробленими продуктами харчування тваринного походження.

Так протягом I півріччя 2014 року проведено 2 перевірки КП "Тростянецький ринок" та 6 перевірок закладів роздрібної торгівлі необробленими продуктами харчування тваринного походження. За порушення ветеринарно-санітарних правил для ринків до адміністративної відповідальності було притягнуто 4 фізичних особи на суму 204 грн.

Відповідно до І розділу заходів Програми «Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності» за  Iпівріччя 2014 року  виконано:

У напрямку вдосконалення нормативного регулювання сфери підприємництва, подальшого вдосконалення системи відносин між державою і суб’єктами підприємницької діяльності забезпечено дотримання визначених процедур розробки і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Удосконалюються регуляторні процеси щодо стимулювання розвитку підприємництва. Забезпечується розробка, оприлюднення, відстеження результативності проектів регуляторних актів.

Щорічно органами виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також вносяться  зміни до них.

Протягом I півріччя 2014 року здійснено 11 відстежень результативності регуляторних актів, прийнято органами місцевого самоврядування 9 регуляторних актів, скасовано 3. За звітний період сформовано реєстр з 116 діючих регуляторних актів по Тростянецькому району,  в т.ч.: 2 - районної ради, 14 - міської ради, 100 - сільських рад.

  На веб-сайті районної ради, міської та сільських рад, а також на інформаційних стендах сільських рад постійно розміщуються документи, що підготовлені у процесі здійснення державної регуляторної політики.

 Державним  реєстратором юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Тростянецького районного управління юстиції за січень - червень 2014 року зареєстровано 40 суб’єктів малого та середнього підприємництва, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник залишився без змін.

Знято з реєстрації 53 суб’єкти малого підприємництва, що на  27 суб’єктів ( 34 %) менше, ніж в минулому році.

Для створення сприятливих умов розвитку господарської діяльності, скорочення часу та коштів, що витрачаються на отримання документів дозвільного характеру, усунення зайвих перешкод для започаткування бізнесу в районі працює «Єдиний дозвільний центр». Адміністратором дозвільного центру протягом звітного періоду видано 8 документів дозвільного характеру та надано 12 консультацій суб’єктам господарювання. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість виданих документів дозвільного характеру збільшилось на 3 документи.

При цьому, для надання оперативної інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам малого підприємництва на сайті Тростянецької районної державної адміністрації  на  web-сторінці «Підприємництво» та на Веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області в розділі «Розвиток підприємництва» постійно розміщується і поновлюється аналітична інформація, програмні документи з питань розвитку та підтримки малого бізнесу, оголошення про проведення навчальних заходів, новини в законодавстві, що регламентують підприємницьку діяльність, тощо.

Відповідно до ІІ розділу заходів Програми «Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка малого  та  середнього підприємництва» виконано:

У I півріччі 2014 року в рамках реалізації заходів програми продовжувалась робота щодо удосконалення діяльності існуючих об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього  підприємництва з орієнтацією на місцеві потреби суб’єктів малого бізнесу. Робота таких об’єктів спрямована на надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення бізнесу.

Діюча інфраструктура підтримки підприємництва включає:

- 2 громадські організації;

- 1 районний фонд підтримки підприємництва;

- 1 кредитну спілку;

- 5 банківських установ.

У минулому році була  проведена робота по сприянню участі представників малого та середнього підприємництва в галузі агропромислового комплексу в різноманітних семінарах, навчаннях, виставках.

За звітний період  у районі проведено 52 ярмарки, крім того,  проводилася робота по залученню суб’єктів підприємницької діяльності та місцевих товаровиробників у виставково – ярмаркових заходах Сумської області.

Відповідно до ІІІ розділу заходів Програми «Ресурсне та інформаційне забезпечення» виконано:

Для ресурсного забезпечення і ефективного використання суб'єктами підприємницької діяльності наявних ресурсів постійно оновлюється база даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, яке пропонується до продажу або передачі в оренду господарюючим суб’єктам. Станом на 01.07.2014 року пропонується  для використання 164 об`єкти. Дана інформація розміщена на офіційному Веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області,  а також  на власній сторінці у мережі Інтернет.

У виконкомах міської та сільських рад сформовано фонд нежитлових приміщень, що передаються у власність, короткотермінову та довготермінову оренду малим підприємствам. Періодично проводиться інвентаризація приміщень, які можуть використовуватись малими та середніми підприємствами. В результаті проведених заходів виявлено 59 вільних приміщень площею 88,2 тис. квадратних метрів. У звітному періоді суб’єктам малого підприємництва передано нежитлових приміщень загальною площею 8,4 тис. квадратних метрів.

Суб’єктам малого та середнього підприємництва забезпечується вільний доступ до участі у тендерах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти. З початку 2014 року серед суб’єктів малого та середнього підприємництва розміщено 256 державних замовлень на загальну суму  3,3 млн. грн., що складає  33 % від загальної кількості замовлень.

Відповідно до ІV розділу заходів Програми «Формування інфраструктури підтримки підприємництва» виконано:

Продовжувала роботу  Координаційна рада  районної державної адміністрації з питань підтримки розвитку підприємництва. Так, в I півріччі 2014 року  проведено два засідання координаційної ради.

З метою підтримки незайнятих громадян в сучасних умовах Тростянецьким районним  центром зайнятості за січень - червень 2014 року проведено 4 семінари з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, яким було охоплено 66 безробітних. Під час семінару безробітні отримали інформацію про стан регіонального ринку праці, ознайомилися з основами підприємництва та мали можливість перевірити відповідність власних здібностей вимогам підприємницької діяльності. Після проведення семінару з орієнтації на самозайнятість виявили бажання навчатися на короткотермінових курсах цільового призначення «Основи малого підприємництва» 1 безробітний. З початку 2014 року відкрила власну справу за сприяння служби зайнятості 3 безробітних. Сума витрат на одноразову виплату допомоги по безробіттю на організацію підприємницької діяльності з коштів Фонду ЗДССВБ склала 43,2 тис. грн.

При комунальному закладі районної ради «Тростянецький районний краєзнавчий музей» діє експозиція туристичної інформації щодо туристично - привабливих об’єктів туризму на Тростянеччині, яка постійно поновлюється новими інформаційними матеріалами.

Відділом культури розроблена і прийнята сесією районної ради «Програма розвитку туризму в районі на 2011-2015 роки».

За січень – червень  2014 року комунальним закладом районної ради «Тростянецький районний краєзнавчий музей» проведено 103 екскурсії для 2472 відвідувачів, з них 1477 чол. – діти, учні, студенти. Реалізовано сувенірної продукції 630 штук, буклетів – 141. Комунальний заклад районної ради «Тростянецький районний краєзнавчий музей» співпрацює з 29 туроператорами і турагентами міст Суми, Полтава, Харкова.

Протягом звітного періоду залучено туристів в Тростянецький район, як проведення масових свят, культурно-мистецьких заходів та фестивалів, які є різножанровими і розраховані на різний контингент та вікову категорію глядачів. Активним суб’єктом туристичної діяльності в галузі розвитку дитячого туризму є відділ освіти і безпосередньо КЗ позашкільної освіти «Тростянецький районний Палац дітей та юнацтва». Розвивається дитячий краєзнавчий туризм.

У березні місяці 2014 року до Дня працівників житлово – комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначено грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації кращого працівника у сфері побутового обслуговування населення– Бабіну Наталію Ігорівну (фізична особа-підприємець, керівник салону краси «Наталі»).