Про виконання Програми підтримки малого та середнього підприємництва у Тростянецькому районі на 2013 – 2014 роки за I півріччя 2013 року

У 2013 році розпочалась реалізація Програми підтримки малого та середнього підприємництва, розрахованої на 2013-2014 роки, прийнятої рішенням 25 сесії 6 скликання Тростянецької районної ради від 14.12.2012 року. Дана Програма визначає основні шляхи реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого та середнього підприємництва у тісному зв’язку з активною регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку району.

Проведений аналіз виконання заходів щодо сприяння розвитку  малого та середнього підприємництва в Тростянецькому районі у I півріччі 2013 року свідчить про успішне виконання переважної більшості передбачених заходів, що сприяє закріпленню позитивних тенденцій у сфері підприємництва.

            Станом на 01.07.2013 року за даними Тростянецького відділення Охтирської ОДПІ  кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців нараховується 1061 особа, що в порівнянні з відповідним періодом  минулого року показник збільшився на 20 осіб, або (2%).

Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва - юридичних осіб станом на 01.01.2013 року складає 168 одиниць, з них малі підприємства – 157 та середні підприємства – 11.

За даними управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації у звітному періоді в районі  створено 338 нових робочих місць,  ліквідовано 240. Зареєстровано 804 договори з найманими працівниками, або на 26 договорів (3,1 %) менше, ніж за 6 місяців минулого року.

За основними видами економічної діяльності суб’єкти малого та середнього підприємництва працюють: у виробничому секторі (сільське господарство, промисловість та будівництво) – 43,4%, торгівля – 15,5 %, інші – 41,1 %.  Станом на 01.07.2013 року в  Тростянецькому районі налічується 16 фермерських господарств, які використовують 1095,14 га землі.

Надходження від малого та середнього підприємництва до місцевого та районного бюджетів за  I півріччя 2013 року склали відповідно 2405,4 тис. грн. та 958,5 тис. грн. Загальна кількість податкових надходжень від діяльності малого та середнього підприємництва складає 3,4 млн. грн.,  або 16,7 %, що більше відповідного періоду минулого року на 731,2 тис. грн. Збільшення відбулося за рахунок підвищення ставок  єдиного податку на підприємницьку діяльність та податку на доходи фізичних осіб.

У 2013 році на території Тростянецького району на кошти приватних підприємницьких структур за рахунок будівництва та реконструкції введено в дію 10 торгових підприємств площею  618 м2, на яких створено 19 нових робочих місць. За цей же період у сфері обслуговування введено в дію 2 побутових точки, на яких створено 4 нових робочих місця.

Станом на 01.07.2013 року чисельність працюючих у суб’єктів малого та середнього підприємництва нараховується 3090 осіб.

Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у I півріччі 2013 року проведено 9 засідань на яких заслухано 31 суб’єкта підприємницької діяльності з питань виплати заробітної плати та неповної зайнятості. Виявлено 15 незареєстрованих найманих працівників. Станом на 01.07.2013 року всі 15 робочих місць легалізовано.

З метою забезпечення надходження доброякісних продуктів харчування тваринного та рослинного походження на агропродовольчий ринок КП „Тростянецький ринок”, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи постійно здійснюється контроль якості продуктів харчування, про що надаються відповідні висновки юридичним та фізичним особам, що проводять їх реалізацію та території ринку. За I півріччя 2013 року спеціалістами лабораторії ВСЕ проведено досліджень: свинини – 584 кг, м’яса ВРХ – 60 кг, баранини – 0, молока – 2127 л, сиру – 1074 кг, сметани – 1637 л, овочів – 699 кг, риби – 296 кг, олії – 71 л; яєць – 84 шт, сала – 933 кг, м'яса  кролів – 8 кг, м'яса птиці – 289 кг, меду – 11л, жиру тваринного – 900 кг; фуражного зерна – 312 кг; м'ясопродуктів – 69 кг, зелень – 84 кг.

Крім того, ветеринарною інспекцією, відповідно Плану-графіку перевірок підконтрольних об’єктів на 2013 рік, проводились планові інспекторські перевірки дотримання ветеринарно-санітарних правил для агропродовольчих ринків, закладів роздрібної торгівлі необробленими продуктами харчування тваринного походження.

Так, протягом звітного періоду  проведено 2 перевірки КП "Тростянецький ринок" та 8 перевірок закладів роздрібної торгівлі необробленими продуктами харчування тваринного походження. За порушення ветеринарно-санітарних правил для ринків (несвоєчасність вивезення побутового сміття, переповненість сміттєвих контейнерів) до адміністративної відповідальності було притягнуто дирекцію ринку на суму 170 грн. та чотири фізичні особи на суму 204 грн.

За січень – червень 2013 року Охтирським міжрайонним управлінням держсанепідслужби в Сумській області  перевірок щодо умов зберігання та реалізації харчових продуктів у суб’єктів підприємницької діяльності не проводилося.

Відповідно до  І  розділу  заходів Програми «Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності» за   Iпівріччя 2013 року  виконано:

У напрямку вдосконалення нормативного регулювання сфери підприємництва, подальшого вдосконалення системи відносин між державою і суб’єктами підприємницької діяльності забезпечено дотримання визначених процедур розробки і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Удосконалюються регуляторні процеси щодо стимулювання розвитку підприємництва. Забезпечується розробка, оприлюднення, відстеження результативності проектів регуляторних актів.

Щорічно органами виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також вносяться  зміни до них.

У  I півріччі 2013 року здійснено 33 відстеження результативності регуляторних актів, прийнято органами місцевого самоврядування 18 регуляторних актів, скасовано 1. За звітний період сформовано реєстр з 90 діючих регуляторних актів по Тростянецькому району,  в т.ч.: 2 - районної ради, 12 - міської ради, 76 - сільських рад.

На веб-сайті районної ради, міської та сільських рад, а також на інформаційних стендах сільських рад постійно розміщуються документи, що підготовлені у процесі здійснення державної регуляторної політики.

Державним реєстратором за січень – червень 2013 року зареєстровано 40 суб’єктів малого та середнього підприємництва, що на  5 суб’єктів (11 %) менше, ніж за аналогічний період минулого року.  Знято з реєстрації 80 суб’єктів малого підприємництва, що на  25 суб’єктів ( 24 %) менше, ніж в минулому році.

Для створення сприятливих умов розвитку господарської діяльності, скорочення часу та коштів, що витрачаються на отримання документів дозвільного характеру, усунення зайвих перешкод для започаткування бізнесу в районі працює «Єдиний дозвільний центр». Адміністратором дозвільного центру з початку 2013 року зареєстровано 7 звернень суб’єктів господарювання. За цей період видано 5 документів дозвільного характеру, 40 суб’єктам надано консультації. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість виданих документів дозвільного характеру зменшилось на 416 документів ( у 11 разів).

При цьому, для надання оперативної інформаційно-консультативної допомоги суб’єктам малого підприємництва на сайті Тростянецької районної державної адміністрації  на  web-сторінці «Підприємництво» та на Веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області в розділі «Розвиток підприємництва» постійно розміщується і поновлюється аналітична інформація, програмні документи з питань розвитку та підтримки малого бізнесу, оголошення про проведення навчальних заходів, новини в законодавстві, що регламентують підприємницьку діяльність, тощо.

Відповідно до ІІ розділу заходів Програми «Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка малого  та  середнього підприємництва» виконано:

У звітному періоді 2013 року в рамках реалізації заходів програми продовжувалась робота щодо удосконалення діяльності існуючих об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва з орієнтацією на місцеві потреби суб’єктів малого бізнесу. Робота таких об’єктів спрямована на надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення бізнесу.

Діюча інфраструктура підтримки підприємництва включає:

- 2 громадські організації;

- 1 районний фонд підтримки підприємництва;

- 1 кредитну спілку;

- 5 банківських установ.

За січень - червень 2013 року проведена робота по сприянню участі представників малого та середнього підприємництва галузі агропромислового комплексу в різноманітних семінарах, навчаннях, виставках, а саме:

- виставка дрібних виробників готової продукції, що здійснюють діяльність на сільських територіях;

- участь в майстер – класах на базі інституту сільського господарства Північного Сходу НААНУ на тему «Сучасні аспекти розвитку галузі свинарства»;

- участь в майстер – класі по розведенню молочного скотарства;

- участь в обласній нараді з питань догляду за посівами озимих культур, підготовки ґрунту та посіву ярих культур під урожай 2013 року;

-  виставка - ярмарка на стадіоні СНАУ на заході «Форум сільської молоді»;

- XXV Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2013» присвячена Дню Сумської області в м. Київ;

- семінар – нарада керівників сільгосппідприємств на базі ТДВ «Маяк» на тему ефективності хімічних препаратів на полях господарств;

- участь в нараді до «Дня поля» на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НААНУ.

За звітний період  в районі проведено 55 ярмарків, крім того,  проводилася робота по залученню суб’єктів підприємницької діяльності та місцевих товаровиробників у виставково – ярмаркових заходах Сумської області:

-          З нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня;

-          Переробна промисловість району депутатам Сумської обласної ради;

-         Виставка-ярмарка на стадіоні СНАУ на заході «Форум сільської молоді»;

-         До Великодніх свят в м. Суми.

Відповідно до ІІІ розділу заходів Програми «Ресурсне та інформаційне забезпечення» виконано:

Для ресурсного забезпечення і ефективного використання суб'єктами підприємницької діяльності наявних ресурсів постійно оновлюється база даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, яке пропонується до продажу або передачі в оренду господарюючим суб’єктам. Станом на 01.07.2013 року пропонується  для використання 154 об`єкти. Дана інформація розміщена на офіційному Веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області,  а також  на власній сторінці у мережі Інтернет.

У виконкомах міської та сільських рад сформовано фонд нежитлових приміщень, що передаються у власність, короткотермінову та довготермінову оренду малим підприємствам. Періодично проводиться інвентаризація приміщень, які можуть використовуватись малими та середніми підприємствами. В результаті проведених заходів виявлено 59 вільних приміщень площею 88,5 тис. квадратних метрів. У звітному періоді суб’єктам малого підприємництва передано нежитлових приміщень загальною площею 7,2 тис. квадратних метрів.

У Жигайлівській сільській раді для 1 суб’єкта малого підприємництва встановлено пільгову орендну ставку за користування майном комунальної власності.

Суб’єктам малого та середнього підприємництва забезпечується вільний доступ до участі у тендерах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти. За січень - червень 2013 року серед суб’єктів малого та середнього підприємництва розміщено 616 державних замовлень на загальну суму  5,1 млн. грн., що складає 55 % від загальної кількості замовлень.

 

Відповідно до ІV розділу заходів Програми «Формування інфраструктури підтримки підприємництва» виконано:

Продовжувала роботу  Координаційна рада районної державної адміністрації з питань підтримки розвитку підприємництва. За звітний період  проведено три засідання координаційної ради.

З метою підтримки незайнятих громадян в сучасних умовах Тростянецьким районним  центром зайнятості станом на 01.07.2013 року проведено 4 семінари з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, якими було охоплено 35 безробітних. Під час семінарів безробітні отримали інформацію про стан регіонального ринку праці, ознайомилися з основами підприємництва та мали можливість перевірити відповідність власних здібностей вимогам підприємницької діяльності. Після проведення семінарів з орієнтації на само- зайнятість виявили бажання навчатися на короткотермінових курсах цільового призначення «Основи малого підприємництва» 5 безробітних.

При комунальному закладі районної ради «Тростянецький районний краєзнавчий музей» діє експозиція туристичної інформації щодо туристично - привабливих об’єктів туризму на Тростянеччині, яка постійно поновлюється новими інформаційними матеріалами.

Відділом культури розроблена і прийнята сесією районної ради «Програма розвитку туризму в районі на 2011-2015 роки».

За січень - червень 2013 року комунальним закладом районної ради «Тростянецький районний краєзнавчий музей» проведено 209 екскурсій для 4369 відвідувачів, з них 3373 чол. – діти, учні, студенти. Реалізовано сувенірної продукції 1687 шт. Комунальний заклад районної ради «Тростянецький районний краєзнавчий музей» співпрацює з 29 туроператорами і турагентами міст Суми, Полтава, Харкова.

У березні місяці 2013 року проводилися заходи по відзначенню професійного свята Дня працівників житлово – комунального господарства та побутового обслуговування населення. Координаційною радою з питань підтримки розвитку підприємництва визначено три кращих підприємця у сфері побутового обслуговування населення, яких було урочисто відзначено грамотами Тростянецької районної державної адміністрації. Українським Союзсервісом з нагоди професійного свята  відзначено  нагрудним знаком «Відмінник служби побуту України» три  кращих працівника побутового обслуговування населення.

21 червня 2013 року в Тростянецькій районній державній адміністрації відбувся виїзний семінар Комунальної установи «Сумський обласний Фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради. Метою семінару було - донесення детальної інформації до суб’єктів малого та середнього підприємництва щодо умов проведення конкурсу з визначення суб’єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету.