ЯКІСНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НА ТРОСТЯНЕЧЧИНІ

Павло Роженко: «Здоров’я і життя людини – найбільші цінності»

Питання реформування медичної галузі є надзвичайно важливим як для медиків, так і громадськості району. З цього приводу відбулася нарада під головуванням заступника голови Тростянецької райдержадміністрації Павла Роженка. Основними завданнями модернізації системи охорони здоров'я, що визначені Президентом України Віктором Януковичем, є створення чіткої трирівневої медичної допомоги населенню, зниження рівня захворюваності і смертності, кадрова політика, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості. Над цими завданнями працюють й медики КЗ Тростянецької центральної районної лікарні. Також приділяється особлива увага розвитку медичної галузі в сільській місцевості.

 Первинна медична допомога, що надаватиметься сімейним лікарем, дільничним терапевтом або дільничним педіатром в амбулаторних умовах за місцем проживання пацієнта, передбачає консультацію, діагностику та лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи. У випадках потреби ці лікарі направляють пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги або невідкладної медичної допомоги при гострих порушеннях фізичного або психічного здоров'я пацієнта, які не загрожують його життю чи здоров'ю оточуючих.

Пи­тан­ня ре­фор­му­ван­ня ме­ди­ч­ної га­лу­зі, яке ми роз­в'язуємо сьо­го­дні, є над­зви­­ча­йно важ­ли­вим як для нас і на­шо­го на­се­лен­ня, адже дасть змо­гу набли­зи­ти лі­кар­сь­ку до­по­мо­гу до ко­ж­но­го меш­кан­ця ра­йо­ну та надавати їм якісні медичні послуги» - наголосив заступник голови райдержадміністрації Павло Роженко.