ПРО АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Тростянецька районна державна адміністрація Сумської області доводить до відому суб’єктів декларування, визначених Законом України «Про запобігання корупції» наступну інформацію:

          Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (документ 524-IX, прийняття 04.03.2020, набрання чинності 20.03.2020) внесені зміни в чинне законодавство, в тому числі:

 

          1) у Кодексі законів про працю України статтю 32 доповнено частиною шостою такого змісту:

"Працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншою особою, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу. Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції";

2) у статті 5 Закону України "Про захист персональних даних абзац перший частини третьої викладений  в такій редакції:

"3. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформленій за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про запобігання корупції».

3)  у статтю 27 Закону України «Про запобігання корупції» внесені зміни:

«Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб

1. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:

1) народних засідателів і присяжних;

2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.»

Звертаю увагу, що   статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції»  визначено наступні терміни:

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта;

державний орган - орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю.

 

Доводжу до вашого відома, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

  від 6 Липня 2020 «НАЗК РОЗПОЧИНАЄ ПЕРЕВІРЯТИ, ЧИ ВІДПОВІДАЄ СПОСІБ ЖИТТЯ ЧИНОВНИКІВ ЗАДЕКЛАРОВАНИМ СТАТКАМ»

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає застосовувати моніторинг способу життя.

Це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували досить скромні статки та водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо.

«Відтепер Україна – серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на «Мерседесі», тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Під час моніторингу способу життя НАЗК зокрема перевірятиме таку інформацію:

Користування об’єктами, які не вказані в декларації;

Відомості щодо отриманих подарунків;

Придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення – НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам»

           від 14 Липня 2020 «НАЗК ЗМОЖЕ ВИЯВЛЯТИ, ЧИ ЗАНИЖУЮТЬ ПУБЛІЧНІ СЛУЖБОВЦІ ВАРТІСТЬ СВОГО МАЙНА В ДЕКЛАРАЦІЯХ ЗАВДЯКИ СПІВПРАЦІ З КНДІСЕ МІНЮСТУ»

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України підписали Меморандум про співпрацю, який дозволить НАЗК отримувати додаткову інформацію для виявлення неправдивих даних у деклараціях публічних службовців. 

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ СПІВПРАЦЯ?

НАЗК звертатиметься до КНДІСЕ під час перевірки декларацій публічних службовців, якщо матиме сумніви стосовно вартості задекларованого майна або ж певне майно не буде задеклароване, і його вартість не відома. КНДІСЕ надаватиме результати дослідження щодо оцінки такого майна для перевірки.

Меморандумом передбачено, що КНДІСЕ зможе надавати інформацію щодо результатів досліджень, пов’язаних з оцінкою:

нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

рухомого майна (наприклад, автомобілів);

об’єктів інтелектуальної власності;

цінних паперів;

інших об’єктів декларування, які мають вартість та повинні зазначатися в деклараціях згідно зі статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції».

НАЗК звірятиме надану КНДІСЕ інформацію із вказаною в декларації. Це допоможе виявляти випадки, коли суб’єкт декларування значно занижує вартість майна, щоб приховати власні статки.»