ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ»

Це найвища державна нагорода для багатодітних матерів і присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних  якостей.

Жінка  подає  заяву  щодо  підготовки  потрібних  документів  на порушення  клопотання  в  органи  місцевого  самоврядування.  Саме звідси починається  збір,  обробка  інформації, підготовка  і винесення основного рішення — підтримати кандидатуру на висунення на здобуття почесного звання «Мати-героїня» чи відмовити. Якщо ж жінці відмовили, то має бути зазначено причину такого рішення.

 

Багатодітній матері до заяви також потрібно такі документи:

– копії паспорта багатодітної матері (1,2,3,10 та 11) ( 4 примірники);

– копії ідентифікаційного коду ( 4 примірники);

– копії свідоцтв про народження дітей ( 4 примірники);

– якщо дитина померла, копія свідоцтва про смерть та довідку про   причину   смерті( 4 примірники) ;

– довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку), в яких вказувати дату видачі (+ 3 копії);

– характеристики з місця роботи кожної дитини, яка працює, в яких вказувати дату видачі (+ 3 копії);

– характеристика на матір (для працюючих жінок) (+ 3 копії);

– довідку з ювенальної поліції, що діти не перебувають на обліку правопорушників ( з 8 до 14 років);

 – копії дітей про загальну середню освіту та незакінчену загальну середню освіту (підтвердження того, що діти виховувались в сім’ї, а не в інтернатному закладі) та інші навчальні заклади.(+ 3 копії)

       У разі, якщо дитина навчалась у  спеціалізованому інтернатному закладі з об’єктивних причин (хвороба дитини), брати довідку про те, що мати  приймала участь у  її вихованні та забирала  додому  на святкові, вихідні дні та канікули.

       У разі одруження дітей та заміни прізвищ надавати копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

       У випадку зміни прізвищ матері,  надавати  їх підтвердження (копії свідоцтв про шлюб, копії свідоцтв про розірвання шлюбу або виписка із РАГСу).

       Довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, не знятої чи не погашеної судимості  громадян України, характеристик  на  членів сім’ї дійсні шість місяців.

       На основі всіх зібраних документів складається нагородний лист відповідно до форми, затвердженої рішенням Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України від 17.03.2003 року; чітко вказуються адреси проживання дітей (окремо по кожній дитині).

       Обов’язкова інформація у нагородному листі  кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»:

– про відсутність фактів судимостей у жінки-кандидата;

– про відсутність фактів судимостей у кожного з дітей;

– дата народження дітей;

– про освіту кожного з дітей (де навчалися, який заклад закінчили);

– про відсутність перебування кожного з дітей в інтернатних закладах;

– місце роботи;

– як характеризуються в робочому колективі;

– якою громадською діяльністю займалися чи займаються;

– особисті досягнення, успіхи.