Атестація педагогічних працівників Тростянечччини.

IMG_0960Атестація – це процес оцінювання професійно-педагогічної компетентності вчителя, продуктивності його роботи та визначення його відповідності посаді, яку він займає, рівня кваліфікації.

Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України № 930 від 06.10.2010 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135) та плану роботи відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації на 2015-2016 н. р. 06 квітня 2016 року районною атестаційною комісією проведено атестацію педагогічних працівників, керівників та їх заступників.

На засіданні атестаційної комісії розглядалися питання відповідності займаній посаді для методистів районного методичного центру, керівників навчальних закладів району та їх заступників, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «старший учитель»; відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «старший учитель», «вчитель методист».

Всього районною атестаційною комісією було проатестовано 39 педагогічних працівників, з них 11 – керівники (4 директора: Бурлака С.М., Заїка О.М., Маленко Л.Б., Нужненко О.В., 7 заступників директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів: Линник В.П., Назаренко Н.В., Влезько О.М., Крупеня А.Г., Савченко А.В., Проценко В.В., Омельчук Е.А.), 24 – учителі ЗНЗ, 4 – методисти РМЦ. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 3 учителям, педагогічне звання «старший учитель» 4 учителям. Решта учителів визнана такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 13 – відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель», 3 – відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист».

Атестація проходила в умовах доступності, широкої гласності та демократизації і здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної діяльності.

Умовою зростання професійної майстерності та компетентності педагогів є постійне підвищення кваліфікації. Адже рівень підготовки вчителів Тростянеччини, обізнаності з навчальних предметів, які вони викладають, впливає на якість знань, умінь і навичок учнів, формування позитивного іміджу освітньої галузі в районі. До того ж від рівня кваліфікації залежить винагорода за працю – заробітна плата, яку формують тарифні розряди або кваліфікаційні категорії установлені за результатами атестації педагогічних працівників.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників роботу спрямовану на утвердження високої ролі педагогічного працівника, підвищення його авторитету в колективі навчального закладу, серед учнів та їхніх батьків, злагоджено виконала атестаційна комісія ІІ рівня у складі: начальника відділу освіти райдержадміністрації Роженка П.П., головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Кузуба П.В., директора районного методичного центру Волочаєвої Л.А., методиста з кадрових питань та управлінської діяльності районного методичного центру Мандрико С.М., педагогів-керівників навчальних закладів Лампак Л.І., Деревянченко А.С., Назаренко Н.В., голови ради голів профкомів закладів освіти Соломахіної В.О., Заслуженого учителя України, вчителя вищої категорії, вчителя методиста Герасимовської Н.В.

Атестація є саме тим чинником, що не тільки сприяє особистісному, професійному зростанню педагогів, стимулюванню безперервності освіти, активізації творчої ініціативи та визнанню досягнень, а й сприяє підвищенню відповідальності за результати роботи та забезпечує соціальний захист компетентної педагогічної праці.

Мандрико С.М., методист з кадрових питань

та управлінської діяльності

КЗ ТРР «Районний методичний центр»