Житлові питання – на контролі служби у справах дітей

Відповідно до статті 47 Конституції України держава гарантує своїм громадянам право на житло та його недоторканність, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як  на підставі закону та за рішенням суду.

Особливої актуальності ці положення Конституції набувають коли мова йде про житлові та майнові права дітей. Законом України «Про охорону дитинства» передбачено, що держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку, а органи опіки та піклування зобов'язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.

Одним з основних механізмів такого контролю є надання дозволів органом опіки та піклування на вчинення правочинів стосовно нерухомого майна право власності на яке або право користування яким мають діти.

Всі питання, що стосуються захисту житлових прав дітей, систематично розглядаються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини РДА.

Проблемним залишається питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей. На сьогодні з 114 дітей цієї категорії не всі мають власне житло.

На сьогодні Мінсоцполітикою розробляється Державна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.