Відділ Держгеокадастру у Тростянецькому районі

Заступник начальника відділу: Соболь Ігор Петрович 

Адреса відділу: м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2, тел. 5-16-73 

Ел. адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Положення

Графік прийому громадян

Загальні відомості та завдання установи:

Відділ Держземагентства займається проведенням державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, проведення земельної реформи на території району.


Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

17 червня 1994 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Конвенцію по боротьбі з опустелюванням, а вже через рік було проголошено 17 червня «Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і посухою».

Державам запропонувано присвячувати Всесвітній день підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками посухи та про хід здійснення Конвенції по боротьбі з опустелюванням.

 Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 04 липня 2002 року №61-ІV. В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є майже 200 країн світу.

Для України ця проблема є дуже актуальною і проявляється переважно у областях степової зони. Причинами опустелювання в країні є надзвичайно високий рівень розораності і деградація полезахисних лісосмуг. Землі зазнають суттєвого впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія, забруднення, підтоплення територій. Винесення поживних речовин з ґрунтів в землеробстві постійно перевищує їх надходження, а щорічні втрати гумусу становлять 0,65 тон на гектар.

Високий рівень розорюваності угідь, в тому числі на схилах, значне розширення посівів просапних культур та практично повне припинення виконання комплексу робіт по захисту ґрунтів, порушення системи обробітку  ґрунту  приводить до  погіршення стану земель.

В результаті використання важкої техніки відбувається ущільнення ґрунту, розвиваються ерозійні процеси, надмірне використання добрив призводить до засолення ґрунтів, разом з тим з року - в - рік родючість зменшується, однією з причин чого є виніс з полів родючого шару ґрунту. На даний час великий відсоток земель являються розораними і знаходяться в постійній експлуатації.

Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів повинні стати впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійно-небезпечних земель, впровадження ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної організації  території.

Відділ Держгеокадастру у Тростянецькому районі Сумської області закликає громадськість приєднатися до відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами і долучитися до збереження та невиснажливого використання земельних ресурсів.


УВАГА! ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО!

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 989-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих  учасників антитерористичної операції земельними ділянками» повідомляємо, що станом на 16.10.2015 року на території Тростянецького району зарезервовано 127,34 га, з них 124,16 га для ведення особистого селянського господарства та 3,18 га для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, в тому числі: на території Білківської сільської ради було зарезервовано 32,61 га ріллі для ведення особистого селянського господарства, на території Боромлянської сільської ради 70,43 га ріллі для ведення особистого селянського господарства, на території Гребениківської сільської ради 1,14 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та 4,62 га ріллі для ведення особистого селянського господарства, на території Жигайлівської сільської ради 0,97 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, на території Мартинівської сільської ради 0,47 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, на території Ницахської сільської ради 16,50 га ріллі для ведення особистого селянського господарства та на території Семереньківської сільської ради площею 0,60 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. Матеріали направлені до Головного управління для розміщення на офіційному сайті.

Крім того повідомляємо, що для забезпечення своєчасного задоволення потреб учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції у виділенні земельних ділянок між міською, сільськими радами та відділом Держгеокадастру у Тростянецькому районі Сумської області було укладено меморандуми.


Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою

17 червня  відзначається людством як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою. Цього року він проходитиме під гаслом: "Безкоштовної їжі не буває! Інвестуй у здорові грунти!".

Одним із глобальних проявів деградації ґрунтів є опустелювання. Опустелювання - це процес погіршення властивостей ґрунту з подальшою неможливістю їхнього відновлення без участі людини, а в екстремальних умовах це може призвести до перетворення території на пустелю. Всього у світі піддається опустелюванню більше 1 млрд га майже на всіх континентах. Причини опустелювання є як природні (тривалі засухи, засолення ґрунтів, переважання легких ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, вітрова та водна ерозія), так і антропогенні (знищення лісів, перевипас тварин, інтенсивне розорювання ґрунтів, нераціональне водовикористання). Як правило, опустелювання зумовлює одночасна дія декількох чинників, що значно погіршує екологічну ситуацію.

На території, яка піддається опустелюванню, погіршуються властивості ґрунту, гине рослинність, засолюються ґрунтові води, різко зменшується біологічна продуктивність, а відповідно, знижується і здатність екосистем до відновлення.

Основними забруднювачами ґрунту є пестициди, мінеральні добрива, відходи виробництва, нафта і нафтопродукти, газодимові викиди промислових підприємств.

У світі щорічно виробляється більше мільйона тонн пестицидів. На сьогодні вплив пестицидів на здоров'я населення багато вчених прирівнюють до впливу на людину радіоактивних речовин. Достовірно встановлено, що застосування пестицидів, поряд із деяким збільшенням врожайності, супроводжується зростанням видового складу шкідників, погіршуються харчові якості і збереження продукції, втрачається природна родючість.

З  метою недопущення згубних проявів на землі та з метою раціонального використання земель в 2007 році на території району було прийнято   Програму використання та охорони земель Тростянецького району на 2007-2015 роки.

Серед стратегічних завдань щодо планування використання земель відповідно «Програми використання та охорони земель Тростянецького району на 2007-2015 роки» є:

 • зменшення розораності земельного фонду;
 • збільшення лісистості територій;
 • поетапне встановлення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь в системах землекористування;
 • дотримання екологічних вимог охорони земель при землевпорядкуванні територій;
 • заборона відведення особливо цінних сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб.

Програмою передбачена система заходів з охорони земель сільськогосподарського призначення:

 • захист земель від ерозії;
 • рекультивація порушених земель;
 • поліпшення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів;
 • консервація малопродуктивних і деградованих земель шляхом залуження (самозалуження) та заліснення.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету (Програма «Ліси України», місцевих бюджетів, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва), власників землі та землекористувачів.

Станом на 01.05.15 р. в районі:

 • для проведення консервації шляхом заліснення малопродуктивних земель комісійно обстежено та відібрано 302,4 га. Згідно укладених договорів  ДП «Сумський науково-дослідний інститут землеустрою» виготовлена технічні документації із землеустрою щодо консервації малопродуктивних земель шляхом заліснення на території Криничанської, Боромлянської, Білківської, Мащанської сільських рад  на загальну площу 191,98 га. Роботи по залісненню проведені силами ДП «Тростянецьке лісове господарство», яке  виготовило проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для ведення лісового господарства (документація затверджена та проведено державну реєстрацію земельних ділянок);
 • проведено консервацію еродованих та деградованих малопродуктивних земель шляхом залуження на площі 288,57 га за рахунок коштів землевласників;
 • згідно з Програмою  Боромлянським МУВГ проведено будівництво гідротехнічних споруд по Білківській сільській раді. На виконання робіт надійшло та було освоєно 256415 грн., побудовано протиерозійних гідротехнічних споруд 10 шт/2798 м (програмою на 2007-2010 роки передбачалось будівництво споруд на 9 км та освоїти 720 тис. грн.).
 • з метою відтворення родючості грунтів  за рахунок коштів землевласників та землекористувачів за період з 2007 по 2015 роки внесено 1260,9 т органічних добрив (рослинних решток) по програмі планувалось 1189,6га або 105,9% до прогнозованого показника. Проведено вапнування на площі 93 га та внесено 600 т вапнякового матеріалу (роботи не проводились в зв’язку з відсутністю вапнякового матеріалу), внесено мінеральних добрив  16,6 тис. тонн, що становить 100% від прогнозованого показника;
 • з метою недопущення ерозійних проявів не території району силами землевласників та землекористувачів  проведені агротехнічні заходи за період з 2007 по 2010 рік на площі 6,39 тис. га за 2011 по 2015 роки 10,38 га, безполицевий обробіток грунту проводився за 2007 по 2011 роки на площі 4,81 тис. га, з 2011 по 2015 роки – 6,82 тис. га.

Природа не в змозі нескінченно пробачати помилок людини. Необхідно зупинити процес зміни грунту в бік опустелювання. І це ще можливо, якщо людство буде думати не тільки про сьогоднішній прибуток, а й про завтрашній день.

______________________________________________________________________

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель станом на 01.01.2015 року

Державне агентство земельних ресурсів України на виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.

Cтаном на 1 січня 2015 нормативну грошову оцінку земель за 2014 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,249. Коефіцієнт розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2014 рік – 124,9% (відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України з врахуванням змін, внесених до пункту 289.2 Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ).

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152,2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249. Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 року становить 3,997 (нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася).


ІНФОРМАЦІЯ

для учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих воїнів, що бажають отримати земельні ділянки. Покрокова схема дій


Шановні громадяни!!!

На виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» зазначаємо перелік послуг, що з 01.01.2015 року будуть надаватись виключно через Центр надання адміністративних послуг Тростянецької районної державної адміністрації, (Тростянецька районна державна адміністрація, каб. №6)а саме:

1)   Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

2)   Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

3)   Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

4)   Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

5)   Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

6)   Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

7)   Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

8)  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

а) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць                 

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

б) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

в) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної        документації

9) Видача довідки про: 

а) наявність та розмір земельної частки (паю) 

б) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про    одержання у     власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

10) Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

11)Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

12) Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 


Роль органів місцевого самоврядування в управлінні землями державної власності підвищено

На сьогодні земельним відомством, діяльність якого спрямовується Віце-прем’єр-міністром України Гройсманом В.Б., розробляється ряд законопроектів, якими передбачається реалізувати широке коло питань з реформування сфери земельних відносин на засадах прозорості, конкурентності та доступності інформації про землі для широкого загалу, які сприятимуть подоланню корупції та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, забезпеченню децентралізації влади, підвищенню ефективності територіального планування та якості управлінських рішень.

Держземагентство України вже започаткувало обов’язкове направлення на розгляд до місцевих рад відомостей щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Так, починаючи з 15 жовтня цього року обов’язковим стало врахування пропозицій органів місцевого самоврядування у питаннях розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Під час розгляду питання про надання у власність або користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності територіальні органи земельних ресурсів надсилатимуть сільським, селищним, міським радам за місцем розташування земельної ділянки запити про висловлення позиції щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, на підставі якої зазначені земельні ділянки можуть бути передані у власність або користування. Органи місцевого самоврядування, у свою чергу, протягом десяти календарних днів мають можливість висловити позицію із зазначеного питання. Відсутність протягом цього строку мотивованих заперечень є мовчазною згодою на надання дозволу на розроблення відповідної документації із землеустрою.

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин запроваджуються нові механізми забезпечення їх актуальної інформацією з Державного земельного кадастру – в рамках пілотного проекту буде створена можливість користування відомостями про землі в режимі он-лайн. До проведення пілотного проекту будуть залучені 50 сільських, селищних та міських рад, перелік яких узгоджується з асоціаціями органів місцевого самоврядування України.

З метою запровадження прозорості земельних відносин 3 15 жовтня цього року права на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва продаватимуть на конкурентних засадах. Інформація про перелік таких ділянок та результати відкритих публічних земельних аукціонів регулярно оприлюднюватиметься на офіційному сайті Держземагентства України.


До уваги громадськості!

В Головному управлінні Держземагентства у Сумській області

зміни в керівництві!

Наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 14 жовтня 2014 року №594 - кт/а виконання обов’язків начальника Головного управління Держземагентства у Сумській області покладено на Бондаренка Богдана Сергійовича.  


Про реформування сфери земельних відносин в Україні

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана  рішеннями колегії Держземагентства України запроваджено перший етап заходів реформування сфери земельних відносин в Україні, спрямованих на забезпечення прозорості земельних відносин та розширення повноважень місцевих рад.

Так, з 15 жовтня 2014 року обов’язковим стало врахування позиції органів місцевого самоврядування у питаннях розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Під час розгляду питання про надання у власність або користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності територіальні органи земельних ресурсів надсилатимуть сільським, селищним, міським радам за місцем розташування земельної ділянки запити про висловлення позиції щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, на підставі якої зазначені земельні ділянки можуть бути передані у власність або користування.

З метою забезпечення прозорості земельних відносин з 15 жовтня цього року права на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва продаватимуть на конкурентних засадах. Інформація про перелік таких ділянок та результати відкритих публічних земельних аукціонів регулярно оприлюднюватиметься на офіційному сайті Держземагентства України.

На сьогодні земельне відомство, діяльність якого спрямовується Віце-прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, розробляє низку законопроектів, якими передбачається реалізувати широке коло питань з реформування сфери земельних відносин на засадах прозорості, конкурентності та доступності інформації про землі для широкого загалу, які сприятимуть подоланню корупції та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, забезпеченню децентралізації влади, підвищенню ефективності територіального планування та якості  управлінських рішень.


До уваги!

Грошова оцінка земель населених пунктів Тростянецького району проведена в повному обсязі в період із 1998 по 2009 роки. Відповідно  до Закону України «Про оцінку земель» оновлення необхідно проводити 1 раз на 5-7 років.

На сьогодні оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів проведено по Люджанській сільській раді (с.Люджа, затверджено 29.05.2013), Боромлянській сільській раді (с.Боромля, с.Новгородське, с.Першотравневе, с.Мозкове, с.Вовків, с.Шевченків Гай, с.Пархомівка затверджено 30.05.2013), м.Тростянець (затверджено 12.07.2013),  Білківській сільській раді (с.Білка, затверджено 13.09.2013), (с.Олексине, с.Микитівка, с.Вишневе затверджено 11.04.2014 р.),Зарічненській сільській раді (с.Зарічне, с.Лучка затверджено 14.07.2014р). На даний час проводяться роботи по підготовці технічної документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів Кам’янської, Криничанської та Дернівської  сільських рад.

З початку продажу на території Тростянецького району продано 69 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 20,61 га. В тому числі протягом 9 місяців 2014 року продано 9 земельних ділянок несільськогосподарського призначення із земель комунальної власності загальною площею 5,3603 га. Всі земельні ділянки розташовані в м.Тростянець, ціна продажу земельних ділянок становить 1225,27 тис. грн.


До уваги громадян!

Обговорення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення»

Презентація законопроекту


ГРОМАДСЬКІ ПАСОВИЩА ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

З метою впорядкування системи використання кормових угідь та всебічної підтримки тваринництва, відділ Держземагентства у Тростянецькому районі Сумської області пропонує зацікавленим особам та територіальним громадам визначитися з територією земельних угідь, на яких необхідно створити громадські сіножаті та пасовища, що будуть передані з державної до комунальної власності територіальної громади.

Детальніше >>>


Про індексацію нормативної грошової оцінки

Відділ Держземагентства у Тростянецькому районі Сумської області повідомляє, що нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2014 за 2013 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік – 100,5%.

У 2014 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення та земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), яка проведена за вихідними даними попередніх років підлягає індексації станом на 01.01.2014 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за:

1996 рік – 1,703,   1997 рік – 1,059,   1998 рік – 1,006,   1999 рік – 1,127,

2000 рік – 1,182,   2001 рік – 1,02,     2005 рік – 1,035,   2007 рік – 1,028,

2008 рік – 1,152,   2009 рік – 1,059,   2010 рік – 1,0,       2011 рік – 1,0,

2012 рік – 1,0,       2013 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.


19 грудня – День Святого Миколая!

Працівники Відділу Держземагентства у Тростянецькому районі Сумської області привітали дітлахів Відділу соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тростянецького територіального центру обслуговування подарунками і побажали веселого настрою на новорічні свята.

 


До Земельного кодексу України внесено зміни щодо спрощення процедури проведення земельних торгів

Внесені зміни до Земельного кодексу України стосуються здешевлення процедури проведення земельних торгів для організаторів торгів. Тобто, якщо раніше кодексом було передбачено обов’язкове розміщення оголошення про торги з лотами та результати проведення торгів у друкованих засобах масової інформації, то відтепер витрачатись на друк організатори можуть лише за бажанням.

Також, змінено граничний розмір винагороди виконавцям торгів. Раніше виконавець торгів отримував за свої послуги винагороду у розмірі - не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А відтепер це складає - не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


До уваги!

Відділ Держземагентства у Тростянецькому районі повідомляє , що станом на 01.12.2013 нормативна грошова оцінка населених пунктів району проведена в повному обсязі.   Згідно ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земель населених пунктів повинна проводитися не рідше ніж один раз на 5-7 років.

         На 01.01.2013 року оновлення грошової оцінки необхідно було провести по населених пунктах Ницахської, Люджанської, Боромлянської, Жигайлівської сільських рад та Тростянецької міської ради. Станом на 01.09.2013 проведено оновлення грошової оцінки земель населених пунктів Ницахської сільської ради, Жигайлівської.  Боромлянської,  Люджанської  та м.Тростянець.

Протягом січня-листопада 2013 року Відділом Держземагенства у Тростянецькому районі Сумської області зареєстровано 1503 земельних ділянок та надано 1429 витягів з Державного земельного кадастру.


ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

06 листопада 2013 року  у Відділі Держземагентства здійснювалась виїзна приймальня першим заступником начальника Головного управління Держземагентства у Сумській області ПЕЛИХ Валентиною Миколаївною.

Під час прийому громадян розглядалися питання щодо переоформлення спадщини на земельні ділянки, питання щодо порядку виготовлення нормативно грошової оцінки.

Представник Управління АПР Тростянецької райдержадміністрації Оксаною Зленко обговорювала питання щодо оформлення договорів оренди на водні об’єкти.

Також працівники відділу поспілкувалися з Валентиною Миколаївною Пелих щодо переоформлення сертифікатів, що посвідчують право на частку (пай) у спадщину, якщо правовстановлюючий документ втрачений та інші нагальні теми робочого процесу.


День визволення України!

28 жовтня 2013 року Україна відзначає 69-у річницю визволення від фашистських загарбників.

Від щирого серця працівники Відділу Держземагентства у Тростянецькому районі Сумської області привітали учасника бойових дій Подопригору Володимира Володимировича  та побажали міцного здоров’я і благополуччя.

Володимир Володимирович згадував про страшні часи війни. Ціною власного життя ця людина крок за кроком йшла до Великої Перемоги.           

Низький уклін Вам, ветеране!


 

Зміни до ЗУ "Про Державний земельний кадастр"

До Закону України "Про Державний земельний кадастр" внесено зміни, згідно яких витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором незалежно від території дії його повноважень.

Разом з тим, Державна реєстрація земельних ділянок, обмежень у їх використанні, ведення поземельних книг, внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки здійснюються Державними кадастровими реєстраторами, які здійснюють свою діяльність за місцем розташування земельної ділянки.


Основні умови договору оренди землі

Як свідчить законодавство - використання землі в Україні є платним. Тобто, або сплачується земельний податок до державного бюджету, або ж - орендна плата за використання. Тож з правової точки зору використовувати землю потрібно обов'язково з правовстановлюючими документами. Щоб захистити свої права власники земельних ділянок, що мають намір здавати землю в оренду, а не використовувати її особисто повинні знати, що договір оренди – основний документ, що визначає права та обов’язки сторін, а також умови використання землі. Без зареєстрованого належним чином договору ні у власника, ні у користувача не може бути ніяких претензій, бо де-юре у них немає відносин.

Законодавством передбачено типову форму договору оренди землі (Постанова Кабінету Міністрів від 03.03.2004 № 220 Про затвердження Типового договору оренди землі). Разом з тим, договірні умови можуть бути визначені такими, щоб задовольняли сторони.

Щоб захистити свої права, важливо знати, що договір оренди земельної ділянки має містити 9 основних умов:

- обов'язково вказане місце розташування земельної ділянки;

- її площа;

- цільове призначення ;

- строк дії договору;

- визначена орендна плата за користування;

- умови повернення земельної ділянки після користування;

- існуючі обмеження у використанні ділянки;

- відповідальність сторін;

- ризики пошкодження майна.

Законодавством визначено три форми орендної плати: натуральна (продукцією), відробіткова (послугами), грошова. Якщо питання щодо форми орендної плати є принциповим, то це потрібно більш детально описати в умовах договору.

Тобто, основні умови договору оренди в обов’язковому порядку мають бути виписані, інші уточнення – це домовленість сторін.


Інформація про роботу відділу Держземагенства у Тростянецькому районі з 01.08.2013 по 10.09.2013 р.

Відділом Держземагенства у Тростянецькому районі з 01.08.2013 по 10.09.2013 року надано 150 витягів  з Державного земельного кадастру та зареєстровано 129 земельних ділянок.

10.09.2013 було проведено конкурс на заміщення двох вакантних посад головних спеціалістів сектору державного земельного кадастру.

Також з 01.08.2013 року по 10.09.2013 року керівником відділу проводилися особисті прийоми громадян, під час яких надано 14 громадянам роз’яснення.


 Інвентаризація земель - одне з першочергових завдань

Сьогодні продовжується вдосконалення ведення Державного земельного кадастру, інформаційне наповнення його та за необхідності виправлення в ньому неточностей. Одним із способів отримати достовірну інформацію є проведення інвентаризації земель – і тих, що вже значаться у банку   даних кадастру, і тих, що ще треба належним чином облікувати.

Інвентаризація земель - за статтею 35 Закону України «Про землеустрій» - проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що використовуються не раціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

За результатами виконання робіт з інвентаризації земель буде уточнено склад та види угідь, а також віднесення земель до певних категорій. Кінцевим результатом виконання робіт з інвентаризації є формування земельних ділянок та внесення їх до Державного земельного кадастру.

Згідно з державною статистичною звітністю з кількісного обліку земель загальна площа сільськогосподарських угідь по Тростянецькому району становить 63827,536 га – з них ріллі маємо 47732,9774 га.

За Графіком проведення робіт з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності визначено на 2013 рік провести роботи по Тростянецькому району на площі 2643 га.

Станом на 18.10.2013 р. проведені геодезично-вишукувальні роботи, та  розпочато складання технічних документацій із землеустрою. Роботи по інвентаризації земель сільськогосподарського призначення  державної власності проводяться ДП «Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».