ДОВІДКА ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2019 РОКУ

За січень-червень місяці 2019 року до районного бюджету Тростянецького району надійшло 70231,6 тис.грн., з них доходи загального фонду 69979,9 тис.грн. та доходи спеціального фонду 251,7 тис.грн.

Власних доходів (загальний фонд) мобілізовано до районного бюджету 7123,5 тис.грн. при затверджених на звітний період 7452,5 тис.грн., що становить 95,6 % плану, сума недовиконання 329,0 тис.грн..

 

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходів надійшло на 532,0 тис.грн. більше, приріст 8,1%.

Трансферти за звітний період склали 62856,4 тис.грн., з них:

-       базова дотація – 697,8 тис.грн.;

-       дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 3243,3 тис.грн.,

-       освітньої та медичної субвенції надійшло з державного бюджету в сумі 5563,0 тис.грн. та 2490,5 тис.грн. відповідно.

-       субвенцій з державного бюджету на виплату допомог, пільг та субсидій, компенсацій надано в сумі 49012,6 тис.грн.

-       субвенції з місцевих бюджетів – 1647,9 тис.грн..

                                                                                                                                                           

Податку з доходів фізичних осіб надійшло 5886,6 тис.грн. при плані 7420,5 тис.грн., тобто виконання прогнозу склало 79,3% (сума недовиконання – 1533,9 тис.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зменшилися на 674,4 тис.грн.  Основною причиною зменшення надходжень - це зменшення надходжень за паї. По підприємствам значно зменшилися надходження по ТОВ АФ «Семереньки» на 825,5 тис.грн., ТОВ «Райз-Північ» на 139,9 тис.грн. та ТОВ «Пролісок» на 129,7 тис.грн.

В зв’язку із внесеними змінами до законодавства до районного бюджету з початку року зараховується рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,  заготовленої в порядку рубок головного користування в розмірі 37%. За звітний період рентної плати надійшло в сумі 1221,5 тис.грн., при формуванні бюджету дані надходження не планувалися.

 

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 3,5 тис.грн., що на 18,3 тис.грн. менше ніж у 2018 році. Зменшилися надходження по КП «Райкомунгосп», який станом на 01.01.2019 року є збитковим.

 

Плати за надання адміністративних послуг зараховано 6,5 тис.грн.

 

Інших надходжень зараховано в сумі 3,2 тис.грн., що на 4,4 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2018 року - зменшилися надходження по коштам повернутих за минулі роки.

Джерелами інших надходжень є:

 1. Відшкодування витрат за лікування потерпілого від злочину – 3,2 тис.грн.

 

На сьогоднішній день залишається заборгованість по поверненню коштів за навчання студентів-медиків в сумі 158,0 тис.грн.

 

Складовою частиною бюджету району є доходи спеціального фонду, надходження яких, без офіційних трансфертів, склали 241,7 тис.грн., або на 133,0 тис.грн. більше ніж за 2018 рік по послугам, що надаються бюджетними установами.

Видатки районного бюджету за січень-червень 2019 рокуз урахуванням субвенцій з державного бюджету по загальному та спеціальному фондам склали 69595,6 тис.грн. – 44,6% річних призначень, по загальному фонду 69085,0 тис.грн. –44,8%.

 

Загальний фонд

Виконання видаткової частини по загальному фонду без врахування субвенцій з державного бюджету соціального спрямування становить 20072,4 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 8896,2 тис.грн., на продукти харчування 218,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв 663,4 тис.грн.

 

ВИКОНАННЯ В РОЗРІЗІ УСТАНОВ

На утримання районної ради затверджено видатки в сумі 2623,6 тис.грн., що на 225,6 тис.грн більше, ніж у 2018 році; виконання за січень-червень 2019 року склало 1171,2 тис.грн., що становить 44,6% до річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 908,8 тис.грн., що на 135,1 тис.грн. або на 12,9% менше, ніж у січні-червні 2018 року; видатки на оплату енергоносіїв склали 126,4 тис.грн., проти відповідного періоду 2018 року видатки зменшилися на 16,6 тис.грн., інші видатки склали 136,0 тис.грн., що на 37,7 тис.грн. більше, ніж у січні-червні 2018 року.

 

На утримання установ освіти та проведення заходів з оздоровлення видатки затверджені в сумі 16182,8 тис.грн., що на 563,6 тис.грн. більше, ніж у 2018 році; виконано за січень-червень 2019 року 8173,2 тис.грн, що становить 50,5% до річних призначень.

Структура галузі включає 8 закладів : 3 ЗОШ ( діяльність Буймерської ЗОШ призупинена), 3 НВК «Загально-освітня школа – дошкільний навчальний заклад», централізована бухгалтерія відділу освіти та комунальний заклад ТРР «Районний методичний центр».

 

На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді по галузі направлено 6995,0 тис.грн., що становить 85,6% в структурі проведених видатків; на продукти харчування – 218,2 тис.грн., або 2,7% в структурі проведених видатків по галузі; на оплату енергоносіїв – 330,5 тис.грн., або 4,0% в структурі проведених видатків; на інші видатки направлено 629,5 тис.грн., або 7,7%.

 

Станом на 01.07.2019 року прораховується незабезпеченість асигнуваннями на захищені статті видатків 350,9 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями обслуговуючого персоналу сільських ЗНЗ в сумі 190,9 тис. грн., на оплату за енергоносії в сумі 160,0 тис.грн. для придбання 198,0 м.куб. дров. Також є потреба в коштах на придбання пального для підвозу учнів (дітей) в сумі 195,0 тис.грн..

 

У Тростянецькому районі у період з 3 по 21 червня (14 днів за п’ятиденним режимом) тривала відпочинково-оздоровча кампанія, послугами якої було охоплено 176 дітей 5-ти закладів загальної середньої освіти району. В дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками було оздоровлено 4 дітей за кошти обласного бюджету в сумі 32,6 тис.грн. Середня вартість путівки на1 дитину склала 8,2 тис.грн..

 

По закладам культури видатки затверджені в сумі 2132,5 тис.грн., що на 163,5 тис.грн. більше минулого року; виконано за січень-червень 2019 року 866,2 тис.грн., що становить 40,6% до річних призначень та на 61,3 тис.грн. менше, ніж у відповідному періоді 2018 року.

            Структура закладів культури включає 2 установи : районний будинок культури та централізовану бухгалтерію відділу культури.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 601,6 тис.грн., що на 2,6 тис.грн. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року; видатки на оплату енергоносіїв склали 192,8 тис.грн., проти відповідного періоду 2018 року видатки зменшилися на 28,6 тис.грн., інші видатки склали 71,8 тис.грн..

 

Видатки по галузі «Фізична культура та спорт» на 2019 рік складаються тільки з видатків на утримання та проведення заходів по ГО ТМО ВФСТ «Колос».

При затверджених на рік 85,6 тис.грн. виконання за січень-червень 2019 року склало 56,0 тис.грн., що становить 65,4% річних призначень. (в т.ч. на утримання апарату – 44 тис.грн. та проведення заходів – 12 тис.грн.). Дана установа забезпечена коштами на 9 місяців.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» включає утримання центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді.

Видатки на 2019 рік затверджені в сумі 707,5 тис.грн., що на 37,4 тис.грн. більше 2018 року; виконання за січень-червень 2019 року склало 386,7 тис.грн., що становить 54,7% річних призначень.

           На заробітну плату з нарахуваннями направлено 364,1 тис.грн., що становить 94,2% поведених видатків; на оплату енергоносіїв – 13,6 тис.грн. (3,5%), інші видатки склали 9,0 тис.грн. (2,3%). Штатна чисельність працівників складає 8 шт. од. (4 шт.од. утримуються за рахунок районного бюджету та 4 шт.од. за рахунок субвенцій сільрад).

 

За січень-червень 2019 року з районного бюджету та бюджетів інших рівнів було направлено кошти на виконання наступних цільових районних програм:

 • «Районна програма соціального захисту населення на 2017-2021рр.» – 250.7 тис.грн.:

-       на забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 157,5 тис.грн.;

-       щомісячні виплати дітям, батьки яких загинули в АТО – 12,2 тис.грн.;

-       стипендії сторічним громадянам – 6,1 тис.грн.;

-       оплата проїзду на процедуру гемодіалізу – 8,6 тис.грн.

-       заходи по громадським організаціям – 6,1 тис.грн.;

-       мат. допомога людям, що опинилися в складних життєвих обставинах –15,5 тис.грн.

-       компенсація пільг окр. категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 44,7 тис.грн.

 • «Програма соціальної підтримки громадян за принципом "єдиного вікна" та виїзної роботи «мобільного соціального офісу» на 2019-2023 роки» – 24,6 тис.грн.
 • «Районна програма відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом на маршрутах загального користування у приміському сполученні в Тростянецькому районі на 2016-2020 роки» в сумі 175,9 тис.грн.
 • «Районна програма забезпечення виконання призову громадян України на строкову військову службу, сприяння військовим формуванням, розташованим на території міст, районів у проведенні заходів з оборони та мобілізації на 2016-2020 роки» - 27,0 тис.грн.
 • «Районна програма економічного і соціального розвитку Тростянецького району на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» - розробка прогнозів економічного і соціального розвитку Тростянецького району на середньостроковий період в сумі 117,0 тис.грн.
 • «Програма нагородження відзнаками Тростянецької районної ради на 2019 рік»-4,1 тис.грн.
 • «Районна програма економічного і соціального розвитку Тростянецького району на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» - на здійснення виконавських повноважень РДА та її структурних підрозділів – 69,8 тис.грн. та на поточні видатки ДПРЧ-24 в сумі 39,0 тис.грн. (кошти сільрад).
 • «Районна комплексна програма «Правопорядок на 2016-2020 роки» - 10,0 тис.грн.
 • Районна програма "Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту дітей району на 2017-2020 роки" - по ССД – 81,1 тис.грн.

 

Субвенції з державного бюджету

Для надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям за січень-червень 2019 року було отримано субвенції з державного бюджету 19918,2 тис. грн., що становить 39,1% річних призначень та 386,7 тис.грн. менше, ніж за січень-червень 2018 року.

Будинки сімейного типу та прийомні сім’ї за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовані в сумі 843,4 тис.грн., що становить 46,2% плану та на 245,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

На надання пільг та субсидій з державного бюджету по загальному фонду отримано субвенції в загальній сумі 28251,0 тис.грн., що становить 46,9% до річних призначень та на 47386,2 тис.грн. менше.

 

Резервний фонд

       На 2019 рік передбачено резервний фонд в сумі 153,0 тис.грн. Станом на 01.07.2019р. кошти даного фонду не використовувалися.

 

Спеціальний фонд

Виконання по спеціальному фонду у січні-червні 2019 року становить 510,6 тис.грн., в т.ч.:

-         власні надходження бюджетних установ району 117,7 тис.грн.,

-         інші кошти спеціального фонду 392,9 тис.грн.

 

Трансферти

У січні-червні 2019 року з районного бюджету передано трансфертів за рахунок коштів з різних джерел на на загальну суму 8489,9 тис.грн., в т.ч. :

-           за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету 4976,8 тис.грн.,

-           за рахунок власних коштів районного бюджету в сумі 2964,1 тис.грн.:

 • на утримання установ освіти та культури сільських рад (відповідно до п.5 ч.2 ст.101 Бюджетного кодексу України та п.20 розділу VІ «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України) – 1736,4 тис.грн.;
 • до Тростянецької ОТГ в сумі 1167,1 тис.грн. (в т.ч. на утримання (зарплата) КНП «Тростянецька міська лікарня»  850,0 тис.грн., утримання територіального центру 86,1 тис.грн., на придбання ліків для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 21,0 тис.грн., на поточний ремонт приміщень КНП «Тростянецька міська лікарня» 60,0 тис.грн., на поточний ремонт санвузла у будівлі по вул..Миру,2 - 50,0 тис.грн., співучасть у придбанні УЗІ-апарату 100,0 тис.грн.(спец.фонд));
 • до обласного бюджету передано коштів в сумі 60,6 тис.грн. на забезпечення пільгового перевезення на автотранспорті;

-           за рахунок коштів сільських бюджетів в сумі 548,9 тис.грн.:

 • до Тростянецької ОТГ в сумі 398,6 тис.грн., в т.ч. на утримання закладів первинної медицини 356,8 тис.грн., на КНП «Тростянецька міська лікарня» – на проведення огляду населення пересувним флюорографом 7,2 тис.грн., утримання архіву 29,6 тис.грн., на придбання ліків для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 5,0 тис.грн;
 • до інших бюджетів в сумі 150,3 тис.грн., в т.ч. до бюджету Великописарівського району 60,0 тис.грн., до бюджету Охтирського району 25,0 тис.грн., до бюджету Печинської сільради від Семереньківської сільради 45,3 тис.грн., до бюджету Станівської сільради від Мартинівської сільради 20,0 тис.грн..

 

З місцевих бюджетів району за звітний період надійшло субвенцій до районного бюджету на виконання районних програм та утримання закладів районного бюджету в сумі 861,70 тис.грн. :

-       з сільських бюджетів 286,5 тис.грн.

-       від Боромлянської ОТГ 309,7 тис.грн.

-       від Тростянецької ОТГ 265,5 тис.грн.

 

З обласного бюджету надійшло іншої субвенції до районного бюджету 283,1 тис.грн. по загальному фонду .

 

Вільний залишок коштів

Станом на 01.01.2019 року склався вільний залишок коштів загального фонду районного бюджету в сумі 855,4 тис.грн., в т.ч. власні кошти 189,8 тис.грн., освітньої субвенції 156,7 тис.грн., медичної субвенції 508,9 тис.грн., який розподілений повністю ще у І кварталі поточного року.

 

Кредиторська заборгованість

Станом на 01.07.2019 склалася кредиторська заборгованість 645,0 тис.грн., в т.ч. :

заробітна плата з нарахуваннями 292,2 тис.грн.,

продукти харчування 14,5 тис.грн.,

інші видатки 73,2 тис.грн.,

за рахунок державної субвенції по пільгам та субсидіям 270,1 тис.грн..

Додатки до звіту за І півріччя 2019 року