СТАН НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ТА ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

На території Тростянецького району станом на 01.11.2020 обліковується 10136 одержувачів пенсій. У порівнянні з початком року кількість пенсіонерів зменшилася на 46 осіб

Середній розмір призначених пенсій з початку року збільшився на 299,78 грн. і становить 2923,55 гривень (середньообласний 3073,87 грн).Пенсія виплачується без затримок та заборгованостей.

Водночас, від платників району до бюджету Пенсійного фонду України у січні - жовтні 2020 року отримано близько 62,0 млн. грн. Рівень забезпеченості власними коштами на виплату пенсій протягом 10 місяців 2020 року становить 26 %, що нижче середньообласного показника відповідно - на 20 пунктів. Станом, на 1 листопада 2020 року в середньому по району 10 працюючих громадян утримують 23 пенсіонерів, таке співвідношення є одним із найвищих в області. Потребує уваги вжиття заходів з покращення основних чинників, що забезпечують своєчасну та повну виплату пенсій, зокрема темп росту фонду оплати праці, чисельність офіційно працюючих, рівень заробітної плати з якої сплачується єдиний соціальний внесок, тощо. Наразі, за даними звітності платників району за вересень 2020 року нижчим за середньообласний ( 10168 грн.) є середній розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та становить 7937 грн. У січні 2020 році цей показник становив 7330 грн. при середньообласному 6802 грн. Темп росту фонду оплати праці платників району за підсумками жовтня 2020 року становив 107,7 % при середньому по області 114,2% . Протягом останніх місяців спостерігається стійка негативна тенденція до зменшення чисельності штатних працівників. Середньооблікова чисельність штатних працівників у вересні поточного року по відношенню до початку року, за даними звітності платників, зменшилась на 249 осіб та становить 4,0 тис.осіб. За даними звітності платників району за вересень 255 особам нараховано заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму, що становить 6,3 % середньооблікової штатної чисельності. В порівнянні з попереднім місяцем чисельність осіб, які отримують заробітну плату менше мінімальної зменшилась по району на 1,0%. Кількість застрахованих осіб, у травні поточного року, які працювали неповний робочий час становить 433 осіб (або 10,7 % до середньооблікової штатної чисельності), що менше на 1,1 пунктів ніж середньообласний показник (11,8 %.) У тому числі 178 осіб працює неповний робочий час у бюджетних установах району, та у порівнянні з початком року їх кількість зменшилася на 49 осіб. Станом на 01.11.2020 залишається заборгованість з обов'язкових платежів до бюджету Пенсійного фонду, яка має тривалий характер, за платниками району на загальну суму 48,4 тис. грн. Зокрема, Шевченківська філія Приватного акціонерного товариства “Райз-Максимко” (борг 17,6 тис. грн.), ТОВ “Тростянецький райагрохім” (борг 11,6 тис. грн) та ТОВ “Тростянецький машинобудівний завод” (борг 19,2 тис. грн.), щодо яких запроваджено ліквідаційну процедуру. Станом на 01.11.2020 понад 8,5 тис. осіб (або 21,4%) у працездатному віці не задіяно в жодній сфері економіки району та незастраховані в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Розрахунково, втрати бюджету Фонду із розрахунку сплати такими особами мінімального єдиного внеску за 9 місяців складають близько 80 млн. грн., та місцевого бюджету понад 65 млн. грн., що потребує додаткових організаційних заходів із залучення резервів, які зумовлять підвищення рівня пенсійного забезпечення. Передумовами стабільних надходжень до управління Пенсійного фонду України, що дозволять підняти рівень самозабезпеченості коштами, сплаченими платниками району для виплати пенсій та допомоги пенсіонерам, є: посилення ролі тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечивши координацію дій відповідних служб; продовження організаційних заходів із забезпечення стабілізації економічної діяльності підприємств, установ, організацій, спрямованої на збільшення рівня заробітної плати та чисельності офіційно працюючих осіб шляхом проведення відповідної роботи з суб'єктами підприємницької діяльності, які розташовані на території району; посилення контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності державних мінімальних гарантій з оплати праці; моніторинг розрахунків платників для упередження виникнення заборгованості перед бюджетом Пенсійного фонду.